Gå til sidens hovedinnhold

Sommerfugler og bedre folkehelse

Artikkelen er over 3 år gammel

DEBATT Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Livskvalitet handler om det som gir livene våre verdi og mening. Livskvalitet er en subjektiv følelse og betyr å ha det bra, ha ressurser til å håndtere hverdagslivets utfordringer, føle tilhørighet, oppleve mening, kunne utvikle seg og bygge gode relasjoner.

Livskvalitet henger sammen med både fysisk og psykisk helse, sunne levevaner, gode nettverk og sosial støtte.

Even Aleksander Hagen

Fylkesordfører (Ap) i Oppland

 

Oppland fylkeskommune har nå Regional plan for folkehelse på høring. Fra folkehelse- og levekårsundersøkelsen i 2014 vet vi at opplendinger i all hovedsak trives og har det bra.

Vi vet imidlertid at vi har store sosiale forskjeller også lokalt og i alle aldersgrupper. Livskvalitet, trivsel og helse påvirkes av en rekke faktorer, som gener og personlighet, mestring, sosial støtte, positive og negative livshendelser, tilknytning, kultur, samfunnsforhold og økonomi.

For oss er det et mål å utjevne sosiale forskjeller. Vi ønsker et samfunn der alle skal ha mulighet til å ha gode liv uansett hvem foreldrene dine er og hva de tjener, hvor du bor eller hvem du er. Tenk hvis vi klarte å skape et samfunn hvor alle, absolutt alle, kunne svare at ja, jeg har god livskvalitet.

For å få til det trenger vi lokalsamfunn med helsefremmende barnehager og skoler, inkluderende arbeidsplasser og nærmiljø. Oppland ble i 2017 valgt ut som ett av fem fylker i program for folkehelsearbeid.

Vi har blitt tildelt 25 millioner kroner for tiltaksutvikling i kommunene for å bedre barn og unges psykiske helse. Dette ligger som et av flere tiltak i den regionale planen.

Flere kommuner har gjennom programmet utviklet tiltak for å fremme mestring og livskvalitet for alle barn og unge i helsefremmende barnehager, skoler og lokalmiljø. Vi håper at arbeidet kan være med å bidra til satsingsområdet "folkehelse og livsmestring" som vi ønsker å anvende på flere skoler for å bidra til økt livskvalitet for flere.

Vi vet at dersom vi skal fremme psykisk helse, livskvalitet og livsmestring for barn og unge er det nødvendig å legge mer vekt på de sosiale forholdene i omgivelsene. Vi trenger alle å bli sett, anerkjent og støttet. Og det er så lite som skal til.

Sommerfuglteorien forteller oss at et lite vingeslag fra en sommerfugl kan skape store forandringer i atmosfæren. Vi har med sommerfuglene i Regional plan for folkehelse.

Et sommerfuglbudskap om at alle mennesker har ressurser som kan brukes. På ulike måter, bare de blir sett og heiet fram. Tenk hvis vi alle kunne gi litt mer støtte, anerkjennelse og heiing på familie, venner eller kollegaer. Ditt lille sommerfugls vingeslag kan skape mer forandring enn du tror.

Det er dette arbeidet vi ønsker å styrke i Regional plan folkehelse i Oppland. Sammen skal vi bygge solide dansegulv, der det er mulig for opplendingene å danse sine liv på sine egne vis.