Aldersdiskriminering av bilførere

"Det å bli spurt om hvilket land du er i og hvilken by du er i, er krenkende for en oppegående person."

"Det å bli spurt om hvilket land du er i og hvilken by du er i, er krenkende for en oppegående person." Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

leserinnlegg

Diskriminering av personer p.g.a. alder er forbudt i Norge. Hurra for Einar Oddens kommentar i «Akkurat nå» i GD 8.11.2017. Han beskriver danskenes nye regler for førerkort for eldre bilførere.

Alle våre naboland, inklusive Tyskland, bilorganisasjonene i Danmark og den danske transportministeren har innsett at denne diskrimineringen av eldre bilførere er helt uvitenskapelig begrunnet. Den danske eldreministeren mente også at det er riktig å fjerne de foreldede alderskrav som Danmark har hatt til nå.

Mange eldre jeg har diskutert denne saken med, forteller at de aldri i sitt lange liv har følt seg så tråkket på og diskriminert som ved den testen som brukes i Norge. Selv om noen eldre er senile eller syke, skal da vel ikke alle de andre oppegående, friske eldre lide for det.

Det å bli spurt om hvilket land du er i og hvilken by du er i, er krenkende for en oppegående person. Ingen som sitter i ledende posisjoner, byråkrater, politikere eller fastleger vet hvordan det er å være over 80 år, derfor er det lett å lage regler som ikke rammer dem selv. Vi kan også tenke oss at om noen 40-åringer kjører i fylla, skal alle andre 40-åringer miste førerkortet. Heldigvis fungerer ikke det norske rettsvesen slik.

En slik test som brukes i Norge tar bortimot tre kvarter. Dette er helt urimelig bruk av fastlegenes tid. Noen legesentre har som fast regel at alle over 80 år skal testes. Dette er til overmål mot alle norske forskrifter og regelverk. Alle er enige om at attest fra optiker eller øyelege er nødvendig.

Et argument som eldre kommer med, er at denne diskriminerende testen fratar eldre folk kjøregleden. Om vi er gamle, rynkete og krokete, har vi fortsatt glede av å komme rundt på egen hånd for å besøke venner, ut i naturen, i det hele tatt ha sin frihet som alle andre.

I tillegg strider testen mot konklusjonene i Vegdirektoratets rapport nr. 15 i 2011. Der er satt opp resultatene fra en rekke delprosjekter om høyrisikogrupper i trafikken.

Delprosjektene er utført av Vegdirektoratet selv, Transportøkonomisk institutt, SINTEF teknologi og samfunn, Statens väg- och transportforskningsinstitutt i Sverige, Universitetet i Stavanger og International Research Institute of Stavanger. Et av sitatene er:

..”Studien viser at eldre bilførere som samlet gruppe ikke er mer risikoutsatt enn andre aldersgrupper, og kjører langt sikrere enn sine yngre medtrafikanter.”. Der ser vi at eldre slett ikke utgjør noen fare i trafikken.

Mitt ønske er at de som har laget disse reglene innser at de er laget på feil grunnlag, og at de mangler forankring i forskning og logikk. Jeg ønsker at alle fastleger leser helsedirektoratets forskrifter, for der står det at denne teksten skal bare brukes der det mistanke om kognitiv svikt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags