Erna Solberg må stoppe heksejakten på eldre bilførere

FØRERKORT: Statsminister Erna Solberg må stoppe heksejakten på eldre sjåfører og støtte forslaget fra Senior Høyres Landsforbund, skriver innsenderen.

FØRERKORT: Statsminister Erna Solberg må stoppe heksejakten på eldre sjåfører og støtte forslaget fra Senior Høyres Landsforbund, skriver innsenderen. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Leserinnlegg
Heksejakt omtales som "Forfølgelse av mennesker som gjøres til syndebukker eller (feilaktig) påstås å utgjøre en trussel". (Det Norske Akademis ordbok.)

* Heksejakt og inkvisisjonen skulle hindre vranglære fra kirkens rette budskap. Mange fikk dødsstraff og ble brent på bålet.

I Norge av 2019 fratas tusenvis eldre førerkortet. De er en trussel mot «trafikksikkerheten», må vite!

I stedet for geistligheten, er det nå leger, ansiktsløse og anonyme byråkrater i Helse- og Vegdirektoratet, Regjeringen og Stortinget som straffer. For mange i Distrikts-Norge er førerkortet forskjellen på et anstendig liv og isolasjon.

* Heksejakten er en skamplett på menneskehetens historie. Vil så legenes, byråkratiets, Regjeringens og Stortingets heksejakt på eldre bilførere stå for historiens dom?

* På Høyres Landsmøte i vår, ble det fremmet en resolusjon fra Senior Høyres Landsforbund: «De norske særreglene for fornyelse av førerkort er både ressurskrevende og hensiktsløse.»

Videre: «Begrunnelsen for disse særkravene kan kun skyldes en utbredt oppfatning i Norge om at eldre sin helsetilstand medfører økt trafikkrisiko. Er dette riktig, kan dette begrunnes i fakta?»

«Både i Sverige og i Danmark er det foretatt omfattende undersøkelser som viser at de eldre som gruppe ikke er utsatt for flere uhell eller ulykker i trafikken enn andre aldersgrupper utenom unge bilførere- en aldersgruppe som oftest er involvert i trafikkuhell.»

Konklusjon: «Senior Høyre vil at eldre bilførere skal slippe å bli ansett som en risikogruppe i trafikken og de norske reglene endres slik at de sammenfaller med reglene i våre naboland.»

* I Aftenposten 3. mai, skriver adm.dir. i SSB, Geir Axelsen, blant annet: «SSB fyller en viktig rolle som samfunnets fremste faktaleverandør. Det er avgjørende for demokratiet at offentlig debatt og beslutningsprosesser ikke baserer seg på feil, myter eller skjeve faktagrunnlag.»

Min påstand er at byråkratiet og Stortinget nettopp baserer den særnorske behandlingen av eldre bilførere,«på feil, myter eller skjeve faktagrunnlag.»

* I Stortinget har både Ap, Sp og SV, 7. juni 2018 i et Dokument 8-forslag, stemt for å fjerne særbehandlingen av eldre bilførere. Dette mot stemmene til Høyre, Frp, Venstre, KrF, Rødt og MDG.

Regjeringen har lansert «Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre.» Uten at de særnorske kravene blir fjernet, vil ikke Regjeringens mål for eldrebefolkningen være mer verdt enn det papiret det er skrevet på.

Statsminister Erna Solberg må stoppe heksejakten på eldre bilførere. Hun bør støtte konklusjonen til Senior Høyres Landsforbund.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags