Offentlig aldersdiskriminering i trafikksikkerhetens navn!

- Uten at de spesielle helsekravene blir fjernet, vil ikke regjeringens gode mål for eldrebefolkningen være mer verdt enn papiret det er skrevet på, skriver Sverre Gran.

- Uten at de spesielle helsekravene blir fjernet, vil ikke regjeringens gode mål for eldrebefolkningen være mer verdt enn papiret det er skrevet på, skriver Sverre Gran.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

leserinnlegg 

I trafikksikkerhetens navn innførte myndighetene 1. juli 2010 et spesielt regelverk: obligatorisk helsesjekk for eldre fra fylte 75 år ved fornyelse av førerkort, – i praksis innskjerpet i 2016.

Forårsaket eldre bilfører flere ulykker enn andre? I dag vet en at svaret er NEI.

Nå i 2019, vil regjeringen Erna Solberg (H) heve helsesjekkravene til 80 år. Resten står dessverre i fare for å bli som før.

Det er vanskelig å se at helseminister Anne Grethe Strøm-Erichsen (Ap) og samferdselsministere Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) i 2010, eller Stortinget, krevde noen konsekvensanalyse av det nye regelverket. Eller var det embetsverket, byråkratene i Helse- og Vegdirektoratet som la føringene?

Uten at Stortinget stilte spørsmålene om hvilken betydning innstrammingen av regelverket ville få for eldrebefolkningen, sosialt, og når det gjelder f.eks. rettssikkerheten?

Overleger og spesialister i psykiatri, Bent Monsbakken og Dag Aarskog, hadde høsten 2010 flere kritiske innlegg i avisa Oppland Arbeiderblad. I forhold til trafikksikkerheten, stilte de spørsmålet:-«Har helsemyndighetene beregnet hvor mange førerkort man må inndra for å hindre en alvorlig ulykke?». – De nye reglene er et overgrep, hevdet legene, – de krenker både menneskerettighetene og rettsikkerheten.

Det er ca. 4 800 fastlegestillinger i Norge. I en veiledning fra Helsedirektoratet ble det anbefalt at fastlegen ved mistanke om kognitiv svikt, kan ta «senil-testen.» Testen setter sosiokulturelle og intellektuelle forutsetninger.

Inntrykket er at det er sliterne, mange eldre arbeidere, kvinner og menn som ikke klarer «senil-testen». Dette er personer med «lav utdannelse», som de i 2019 betegnes i media.

Ikke sjelden foretas «testen» av en vikarlege med mangelfulle norskkunnskaper. Inntrykket er at testen utføres vidt forskjellig fra lege til lege. Stryker en på testen,- så står man i svært stor fare for ikke å få fornyet førerkortet.

Hva er regjeringen Erna Solberg (H) sitt mål for eldrebefolkningen? En som er 80 år, eller eldre,- er født før 1939, og har hatt sin første skolegang i et land i krig.

«Senil- testen» skaper en ny lavstatusgruppe av trofaste arbeidsfolk uten førerkort.

I 2017 besluttet Danmark å fjerne denne «seniltesten». I lovforslaget står det bl.a. «Bakgrunden for lovforslaget er, at der ikke er fundet evidens for, at de gældende regler om den øvre aldersgrænse på 75 år har en gavnlig effekt for trafiksikkerheden. Med lovforslaget gøres det således nemmere for ældre personer i Danmark at have kørekort, uten at det bliver gået på kompromis med trafikksikkerheden.» I Folketinget ble forslaget vedtatt med 90 mot 13 stemmer.

Både i Sverige og Tyskland fornyer de eldre sine førerkort som den øvrige befolkningen. I Stortinget har både Ap, Sp og SV 7 juni 2018,- i §8-forslaget fra blant annet avdøde stortingsrepresentant Ivar Odnes (Sp), gitt klar støtte til å fjerne aldersdiskrimineringen. Dette mot stemmene til H, Frp, V, KrF, RV og MDG.

Regjeringen Erna Solberg (H, Frp, V og KrF) har lansert «Leve hele livet-en kvalitetsreform for eldre.»

Uten at de spesielle helsekravene blir fjernet, vil ikke regjeringens gode målsettinger for eldrebefolkningen være mer verdt enn papiret det er skrevet på.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags