Fremtiden er elektrisk

Fremtidig energi- og klimapolitikk med faktabasert forståelse må føre til mindre CO2 samtidig må Norge ha kontroll over egne energiressurser.

Fremtidig energi- og klimapolitikk med faktabasert forståelse må føre til mindre CO2 samtidig må Norge ha kontroll over egne energiressurser.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

leserinnleggElektrisiteten er fremtidens energiform.   Om målet (nullutslipp) skal nås må en på sikt bygge ut neste generasjons kjernekraft. På kort sikt bør en satse på at norsk gass skal erstatte tysk kullkraft.

Det har vært stygge kjernekraftulykker. Ulykker som delvis skyldes sårbar plassering nær sjø i jordskjelvfarlige områder. Vedlikeholdet og vedlikeholdsfilosofi kan også bli bedre. Det er ikke kjernekraftens skyld at ting kan bli bedre.

Neste generasjon av kjernekraft vil være sikrere og brenselet trolig mindre farlig. Det må forskes på sikkerhet og brensel fremover. Blant annet må norsk forskning gi oss svaret om thorium er aktuelt brensel for kjernekraft. Norge har store mengder av dette grunnstoff.

Forskningen på kjent teknologi som bølge, vind og vann vil ha begrenset nytte.

Energi og klima-miljø hører sammen. Dessverre har den norske mindretalls- regjering to statsråder som representerer partier som står langt fra hverandre. Et samarbeid om energi og klima vil bli utfordrende.

Ser vi på Europa, som Norge og Norden er en del av, vil den norske politikken være avhengig av våre naboer. De feil Tyskland har gjort med fornybar kraft (sol og vind) må vi lære av. Jeg er redd for at Norge vil la seg påvirke av lobbyorganisasjoner og satse på fornybar subsidiert kraft. Sol og vind gir oss elektrisk energi i ca. 1/3 av tiden. Vi må imidlertid ha grunnlastverk (vann- og gasskraftverk osv.) som sørger for effekt (kW) og elektrisk energi (kWh) i 2/3 av tiden når det ikke blåser.

De selskap som bygger ut grunnlastverk må premieres. I dag bærer disse verk en betydelig kostnad for en feilslått vindkraft utbygging blant annet i Tyskland. I Norge foredler (sørger for effekt og «energi ved værendringer) norske vannkraftverk vindkraft uten å få betalt for dette. Norske forbrukere må betale for vindkraft til utlendingene.   Jeg ønsker at Statoil kan bygge kraftverk i Tyskland som produserer effekt og elektrisk energi fra norsk gass som reduserer bruk av tysk kullkraft.

Norge har i dag likestrøms kabler til Danmark og Nederland. Nye kabler planlegges til Tyskland og England. Kostnader og tap fordeles mellom landene. Jeg har inntrykk av at norske forhandlere ikke verdsetter norske kraftverks kvaliteter til å regulere på kort tid og regulere svingninger i forbruk og spenning, Norge selger norske kraftverks fordeler billig. Vårt energidirektorat har i liten grad kunnskap om vår vannkraft s kvalitet.

Fremtidig energi- og klimapolitikk med faktabasert forståelse må føre til mindre CO2 samtidig må Norge ha kontroll over egne energiressurser.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags