Nordmenn, europeere, og verdensborgere

Pumpe vann opp til Bygdin ved hjelp av vindkraft, for så å produsere ny vannkraft?

Pumpe vann opp til Bygdin ved hjelp av vindkraft, for så å produsere ny vannkraft? Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

leserinnlegg 

Atmosfæren er felles for alle mennesker, alle dyr og alle planter, og er da den største av alle allmenninger. Når opphoping av klimagassen CO2 i atmosfæren forringer den, er dette ekstremt eksempel på det amerikaneren Garrett Hardin kalte «Allmenningens tragedie»!

Når det er 7–8 milliarder verdensborgere, har det hver enkelt gjør nesten ingen betydning for atmosfæren. Når mindre enn én promille er nordmenn, har heller ikke det alle nordmennene gjør særlig betydning, selv om vi er velstående og har relativt høyt forbruk av varer og tjenester som flyreiser. Også mange andre europeere er velstående, så det alle europeerne gjør har noe betydning for atmosfæren.

«Framtida er elektrisk», sier mange nå: Oljefyring erstattes med elektrisk varmepumpe, og bensin- og dieselbiler erstattes med elbiler. Elkraft er ren energi der den brukes; men kan forårsake store CO2-utslipp der den produseres: Særlig når energiråvaren er kull, men også når den er naturgass.

For flere år siden ble det lagt stor kraftkabel i Nordsjøen til/fra Nederland. Det blir «snart» slike kabler også til/fra Tyskland og Storbritannia. Dermed blir også Norge del av et europeisk fellesmarked for elektrisk kraft. Med etter hvert temmelig stor og temmelig ujevn produksjon av sol- og vindkraft i andre land, får Norge etter hvert viktig rolle som «grønt batteri», for til dels store andre land ved Nordsjøen.

Batterier må lades opp, før de kan levere strøm. Også «batteriet» Norge må lades opp, med at billig vindkraft i perioder med sterk vind ledes til ennå ubygde pumpe-kraftverk her, og brukes til å pumpe mye vann opp til eksisterende høytliggende magasiner, som sjøene Tyin og Bygdin i Jotunheimen. Da blir dette vannet disponibelt for ekstra kraftproduksjon til eksport, når det blir svak vind, liten vindkraftproduksjon og høy kraftpris i andre land ved Nordsjøen.

Som nordmenn bør vi fortsette med omleggingen til varmepumper og elbiler. Som europeere bør vi gjennomføre «vår» del av omlegging til sol- og vindkraft i andre land ved Nordsjøen, ved å bygge pumpekraftverk som med høytliggende magasiner vil fungere som «batteri». Som verdensborgere må vi håpe at til og med amerikanerne forstår at opphoping av CO2 i atmosfæren er en global og utfordring, som de bør møte med å velge en seriøs president om vel 3 år.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags