Raskiftet vindkraftverk- og litt fakta

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

leserinnlegg
Eidsivas prestisjeprosjekt ble fyldig presentert i Østlendingen fredag 23.6.

Her kunne man få et inntrykk over de enorme dimensjonene på turbiner og størrelsen av området.

27 kvadratkilometer blir beslaglagt av de 31 vindturbinene som hver blir 180 m. høye og synbare på milevis avstand.

Under konsesjonsprosessen ble det fra Austri vind sin side presisert at det ville skape mye lokal aktivitet i utbyggingsperioden. Entreprenørlista viser imidlertid det motsatte, med svært beskjeden Norsk deltagelse.

Som så mange ganger tidligere blir vindressursene fremhevet. Spesielt fremhever seksjonsleder i Austri raskiftet DA, Karsten Vatn den gode vintervinden. Mulig det, men som bosatt ved Osensjøen er erfaringene at det ofte er vindstille perioder som er årsaken til at det blir kaldt på vinteren. Mulig han i sin iver også glemte isingsproblematiken på vinteren. I følge konsesjonsutredningen er den beregnet til å redusere totalproduksjonen med inntil 10 % ! Austri har videre forpliktet seg til å stanse de turbinene som ligger nærmest støyutsatt boseting når støyen kommer over en viss grenseverdi. Forsvaret har også stillt krav om at vindturbinene stoppes ved flyaktivitet i området.

I en periode hvor spesiellt solenergi er i framang og om noen år er spådd å konkurrere på pris mot både vannkraft og vindkraft, (Teknisk ukeblad) settes det altså igang med et slik kjempeprosjekt som legger beslag på enorme mengder uberørt natur. Mulig teknologien er blitt bedre på vindkraft med årene, men en sammenligning med Fosenutbyggingen ved Trondhjemsfjorden med beregnet produksjon på 3400 Gwh. og en investering på 11 milliarder kr. Viser at Raskiftet ligger langt etter med kun 85 % i beregnet produksjon i forhold til investert kapital. (370 Gwh. kostnad 1,4 milliarder kr. ) Austri stiller altså på startstreken med stort handicap. Fosenutbyggingen ble i tillegg avblåst i første runde på grunn av for dårlig inntjening.

Selv Lista vindkraftverk som ligger på den sydvestre tuppen av Norge hvor vindressursene er svært gode klarer ikke å få positive regnskapstall. Søk på proff.no viser at resultat før skatt for 2016 ligger på minus 18, 8 millioner og for 2015 på minus 24,2 millioner ! Likeså Midtfjellet med beliggenhet ved kysten i Hordaland med et underskudd på 240 millioner !! for 2015 ( Dn.no ) Noe av dette skyldtes brann i en turbin som gav selskapet driftstans. Tallene ser bedre ut for 2016, men skyldes trolig at enkelte eiere trekte seg ut på grunn av store tap, mens et tysk selskap har gått inn i eierforholdet med ny kapital (Acuila capital) Dette selskapet er nå eier av 64, 84 % av Midtfjellet

Pr idag eksporterer Norge store mengder strøm til utlandet. Tallene for 2014, 15497 Gwh. netto strømutveksling. Og for 2015, 14719. Gwh. ( Hafslund ) I produksjon tilsvarer dette ca 40 ganger Raskiftet vindkraftverk i året eller 740000 husstander !

Spenningsfallet i kablene mellom Norge og Danmark er på ca 4%.

Statnett tapte 12 millioner kr. siste år på grunn av dette. Regningen er det utrolig nok norske strømkunder som får i påslag av nettleien i følge Tu.

Alle husholdninger må i tillegg ut med 2-4 øre pr kwh. for å finansiere fornybar energi gjennom elsertifikatene Jeg er på ingen måte imot at vi skal fase ut olje og satse på fornybar energi. Men en energiutbygging som er på villspor og i tillegg ødelegger mange av de store uberørte naturområdene vi har er svært trist. Vår natur er Norges varemerke utad, og unikt for hele Europa. Det er mange politiske røster som mener at vi nå er på et gedigent villspor, og at det er stort behov for en evaluering av hele energiloven.

I steden gir vi utenlandske investorer mulighet til å kjøpe seg inn, trolig for all framtid. De klokeste hoder i Austri sin prosess hadde nok Stange Energi og Statskog Vind A/S. De hadde vett til å trekke se ut av Austri samarbeidet på et tidlig stadium. De skjønte trolig at det ikke gikk an å produsere en vare for mellom 50 og 60 øre pr. kwh, og selge den for rundt 30 øre pr. kwh. Dette kan fort bli en realitet, selv med finansiering gjennom el. Sertifikatene.

Sertifikatenes utbytte til fornybarutbyggingen er nå nede på ca 7 øre / kwh, og er spådd å holde seg lave i lang tid på grunn av at det er satt iverk for mye fornybarutbygging. (Tu)

Sårene i landskapet kan ikke reverseres med allverdens millioner. Veldig mange i Norge må leve med vindmøller i minimum 25 år framover.

Dagfinn Hagen

Håper dere kan ta det inn i sin helhet, og gi det en god plassering. Det er mye veldokumentert faktainformasjon og ikke så lett å gjøre et utvalg. Link til visualiseringsbilder: 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags