Gå til sidens hovedinnhold

NATO-øvelsen gir totalforsvaret ny giv

Artikkelen er over 3 år gammel

debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

De første av 40.000 NATO-soldater som skal øve i Norge på senhøsten er kommet. Øvelsen Trident Juncture er planlagt på papiret lenge – nå rigges fysisk til øvelse. Også det sivile Norge utfordres. Mange begynner å bruke begrepet «Totalforsvaret» igjen.

«Totalforsvaret» har ikke vært en del av den daglige språkbruken verken mellom menigmann eller i media på flere år. Regjeringen, ved Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet, ga på sett og vis nytt liv i begrepet da de for tre år tilbake lagde en «beskrivelse» av totalforsvaret. De begrunnet arbeidet med økende terrortrussel og hyppige hendelser utløst av ekstremvær. Da var det for øvrig åtte år siden forrige gang totalforsvaret ble beskrevet. Samfunnet har vært i lynrask endring siden den gang.

Totalforsvarstanken ble utviklet av den norske eksilregjeringen i London under andre verdenskrig. Den var opprinnelig skreddersydd for å møte en invasjonstrussel, men har endret seg. Under den kalde krigen, altså fra slutten av 1940-tallet og fram til Berlinmurens fall og oppløsningen av Sovjet i 1991, følte nok folk flest at trusselen mot Norge var mer reell. Virkemidler for å beskytte seg og sine var i større grad enn nå sett på som en realitet. «Totalforsvaret» var en naturlig tanke.

Dagens verdensbilde skal ikke føre til overdreven frykt. Men kompleksiteten i det som skjer, og farten i endringene gjør det nødvendig å legge økt vekt på forebygging, beredskapsplanlegging, krisehåndtering og konsekvenshåndtering. Forsvarsdepartementet er ansvarlig for militær beredskap. Justis- og beredskapsdepartementet er ansvarlig for samordning av sivil beredskap, og har i tillegg betydelige beredskapsressurser i egen sektor. Disse to departementene har dermed sentrale roller i totalforsvaret – men de er langt fra alene; også andre departement og en rekke direktorater er involvert.

Samarbeid på alle beslutningsnivå er en nødvendighet; fra kommunene til regjeringen. Også dette må øves – på alle nivå – slik det gjøres nå i forbindelse med Trident Juncture. Som et eksempel deltok ikke mindre enn 13 nasjonal etater på et samarbeidsmøte nylig. Det er verdt å merke seg at Fylkesmannen har ansvaret for å samordne og koordinere mellom beredskapsaktørene også i krig, på samme måten som i fred. Det er viktig at vi kun har én måte å håndtere kriser på i Norge.

«Det moderne totalforsvaret», som noen kaller det, innebærer gjensidig støtte og samarbeid mellom Forsvaret og sivilsamfunn i hele krisespekteret fra fred via sikkerhetspolitisk krise til krig. Mange, og da kanskje spesielt den eldre generasjon, har bevissthet om at både sivile og militære aktører har behov for hjelp fra hverandre. Slik er det fortsatt. Vi skal ikke gå mange uker tilbake i tid for å finne eksempler på dette. Ved skogbranner kan HV bli kalt ut. Heldigvis slapp vi større branner i Oppland i år, mye takket være samarbeid mellom lokalt brannvesen, Bane Nor, Statens vegvesen, skogbruksnæringen – og med Fylkesmannen som en koordinator.

Arbeidet evalueres fortsatt, men en konklusjon er klar: Ingen kan klare å løse en krise alene.

Når NATO nå skal øve, så trenger de gode veger og velfungerende trafikkdirigering for å få fram hundretusenvis av tonn med materiell på veg. De trenger jernbanespor og avlastingsramper. De trenger arealer å leie av offentlige og private der de bor og ferdes. Selv om de i noen grad har med både mat og diesel, må de også ha tilgang på det og et utall andre varer. Mat og vann skal være kontrollert av norske myndigheter, og NATO-soldatene må ha helsetjenester om noe skulle skje. Og de trenger sikker strøm og telekommunikasjon.

Her i fylket er Lesja, Dovre og Lillehammer mest berørt når Norge er vertskap for en så stor øvelse. Fylkesmannen skal blant annet bidra til at sivile aktører får relevant informasjon og at det tas hensyn til miljø og landbruk.

Noe av det som kreves for en så stor øvelse gir utfordringer i et grisgrendt land som Norge, spesielt når store ikke avstengte områder skal benyttes. Samtidig gir en slik øvelse en mulighet til å sjekke sivilsamfunnets kapasiteter.

Mange store og viktige samfunnsinstitusjoner er aktører i det vi altså kaller «Totalforsvaret» – men en aktør er ikke nevnt så langt: deg! For totalforsvaret begynner ikke ved kartbordet hos NATOs generaler, det begynner ved kjøkkenbordet ditt.

Hvordan er det med din egenberedskap? Kan du ta vare på deg og dine noen dager dersom det skulle oppstå en krise? Har du et «ekornlager» med vann, holdbar mat, mulighet til å gjøre opp varme og sikre deg litt lys?

Du er nemlig også en del av totalforsvaret.