Takk til GD som har tatt opp fylkeskommunens etterslep i forbindelse med utbedring og vedlikehold av fylkesvegene. Med all respekt for beboerne langs Øverbygdsvegen i Svatsum, så må jeg få lov til å peke på et mer presserende behov, nemlig Hunderfossvegen.

Det er neppe noen annen fylkesveg som den trahar fikkbelastningen. Her hjelper det ikke med tonnevis av asfalt, men et profesjonelt grunnarbeid forut for nytt dekke.

Fylkeskommunen er flinke til kosmetiske tiltak som skulpturer, og nå nytt kobberbelegg på hovedbølet i Kirkegata. Kan ikke dere meningsberettige, folkevalgte politikere prioritere noe som vi skattebetalerne trenger?