Gausdal trenger flere varme hender

Reportasjen om Ruth Nora Nilsen, gir et bilde av hvordan den pleietrengende og de pårørende må stå på og kjempe for å få nødvendig omsorg og pleie, mener Sverre Gran.

Reportasjen om Ruth Nora Nilsen, gir et bilde av hvordan den pleietrengende og de pårørende må stå på og kjempe for å få nødvendig omsorg og pleie, mener Sverre Gran. Foto:

Av
DEL

leserinnlegg 

Politikerne fra de forskjellige partier er de folkevalgte ombudsmenn i kommunen. Disse har et stort ansvar for å ta tak i saker, – ikke minst om mangelfull oppfølging av lovpålagte oppgaver.

GD har avdekket uverdige forhold innen eldreomsorgen i Gausdal. Det skal GD ha ros for. Reportasjen om Ruth Nora Nilsen, gir et bilde av hvordan den pleietrengende og de pårørende må stå på og kjempe for å få nødvendig omsorg og pleie.

Mange eldre og pårørende gir opp etter å ha møtt et byråkrati der de føler seg nedverdigende behandlet og blir maktesløse.

Min erfaring og kunnskap om eldreomsorgen i Gausdal, er at de «på gulvet», de som er rundt de eldre og syke til daglig, gjør et veldig godt arbeide. De ansatte inne hjemmesykepleien, de som er sammen med de pleietrengende, står på så godt de kan. Men de er for få!

Det må ansettes flere «varme hender»! Antallet ansatte i Gausdal kommune øker år for år. Et stadig voksende korps av rådgivere og stabsstillinger må reduseres, og vike plassen for stillinger innen eldreomsorgen og lovpålagte tjenester. Med andre ord : -Det må ansettes langt flere innenfor eldreomsorgen og lovpålagte tjenester.

Det skal være kommunevalg om snaut ett år. Det var kun ca. 56 % av de med stemmerett som stemte ved siste kommunevalg. Nå må gausdølene våkne!

Partimedlemmer, og alle som ikke er tilsluttet noe bestemt politisk syn, ta kontakt med politikere og partier og opplys om hva dere forventer av dem, og hva slags prioriteringer dere stiller som krav ved kommunevalget 2019!

Jeg er medlem av Bygdalista i Gausdal. Som medlem vil jeg at Bygdalista skal ha en verdig eldreomsorg som sin hovedsak i neste års valgprogram.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags