Har ventet på svar siden februar

Ivar B. Blekastad henvendte seg til Gausdal kommune i februar. Han venter fortsatt på svar.

Ivar B. Blekastad henvendte seg til Gausdal kommune i februar. Han venter fortsatt på svar. Foto:

Av
DEL

leserinnlegg 

Som innbygger, skattyter og velger i Gausdal, takker jeg mine fremste talsmenn i kommunen, ordføreren og varaordføreren for positive signaler i GD 29.11.18. Etter et år der graverende forhold i vår kommune er kommet for dagen, forhold som administrasjonen og byråkratiet i hovedsak har ansvaret for, er det på sin plass med en reaksjon.

Likevel, det forteller to ting.

For det første, siden det er administrasjonen som har hatt hånd om disse sakene, burde den svare. Det er etter hvert en kjent erfaring, også sjølopplevd etter 10 år med samme sak, at fra den kanten blir man møtt med rungende taushet eller hinsides argumentasjon.

For det andre, de som har oppnådd en reaksjon og handling, er ressurssterke folk som har brukt pressen for å få oppmerksomhet. Skal det være nødvendig når «åpenhet og fri debatt er to av grunnpilarene i vårt demokrati», som våre fremste talsmenn sier?

Fordi kommunen er til for meg, føler jeg det som en hån når jeg ikke får svar, sjøl om administrasjonen eventuelt skulle mene at mine henvendelser ikke er av betydning eller «ikke deres bord». Etter alle disse årene, er jeg så stygg at jeg begynner å tro at tausheten er en bevisst handling, en utmattelsesstrategi. Byråkratiet vil helst jobbe uforstyrret. Da er det ikke demokrati man ønsker, men enevelde.

Jeg har bevisst ikke gått til pressen, for jeg har ment at mitt ærend ville være enkelt å svare på for et demokratisk foretak som «inviterer til dialog og har handlekraftige og modige ledere» som står i kommuneplan og -strategier sammen med flere andre fine ord.

I 2014 fikk vi tilsendt en fin folder med høringsutkast til kommuneplanens samfunnsdel, Sammen får vi det til. Der står det et mål som jeg fullt ut bifaller: «Å være lydhør og tilgjengelig bidrar til å skape tillit … Vår evne til kommunikasjon …. blir avgjørende for tilliten brukere, innbyggere og samarbeidspartnere har til oss, og dermed omdømmet vårt».

Bravo! Tillit er sterkt, men den skapes ikke av ord, bare av handling og ekte vare. «Sammen får vi det til» er overskriften på strategien som følger neste års budsjett, men det virker som om dette er et internt mål. Vi som eier kommunen ser ikke ut til å være inkludert der, slik jeg leser dokumentet.

Jeg skal ikke ha noen mening om neste års ordførerkandidat nå, men jeg så at modige Anette Musdalslien ville stille som kandidat fordi hun er glad i bygda si. «Glad i Gausdal» var jo brukt som slagord for noen år siden. Det satt, for den du er glad i, vil du gjøre alt godt for. Bedre kan det ikke bli. Takk og farvel til «Gausdal – offensiv og spennende».

For dem som lurer, det jeg og flere i grenda vår forgjeves har prøvd å få kommunen med på, er hjelp til trafikksikkerhet og forebygging mot ulykker, slik at vi som er henvist til å gå etter og over en strekt trafikkert fylkesveg, kan føle oss vel og trygge når vi skal til buss og postkasse, eller skjøtte helsa og livskvaliteten vår med turer og omgang med naboer. Etter noen stygge nestenulykker sist vinter, alle med skolebarn involvert, sendte jeg en oppsummering adressert til ordfører og rådmann i februar i år. Jeg venter fortsatt på et svar.

Les også: Gausdal og media

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags