Venstres grønne næringsminister

PRØVESTEIN: Det grønne skifte åpner nye muligheter og skogen tåler et større uttak uten at vi kommer i konflikt med den langsiktige bærekraften, skriver Glommen-sjef Gudmund Nordtun. Han utfordrer Ola Elvestuen i debatten om CO2-kompensasjon.

PRØVESTEIN: Det grønne skifte åpner nye muligheter og skogen tåler et større uttak uten at vi kommer i konflikt med den langsiktige bærekraften, skriver Glommen-sjef Gudmund Nordtun. Han utfordrer Ola Elvestuen i debatten om CO2-kompensasjon. Foto:

Av
DEL

Leserinnlegg
Venstre og miljøstatsråd Ola Elvestuen markedsførte seg som Regjeringens grønne næringsminister på Venstres landsmøte. Det er flott!

Vi får håpe det betyr at man er på tur bort fra en politikk med fokus forbud og vern til en mer dynamisk miljøpolitikk der vårt næringsgrunnlag skal kunne forvaltes bærekraftig og ha konkurransedyktige betingelser i et internasjonalt perspektiv.

Statsråden har allerede en «prøveklut» for sin nye image liggende på sitt bord. Norske Skog, Saugbrugs i Halden, har i flere år søkt om full CO2-kompensasjon for sin produksjon. Det er ingen uenighet om at fabrikken kvalifiserer for kompensasjon, men denne avkortes på grunn av at Norske Skog ASA og dermed Saugbrugs hadde tilgang til billig kraft før konkursen i Norske Skog ASA.

Disse avtalene gjelder ikke lenger og avkortningen bør bortfalle. Avkortningen betyr et tap og en konkurranseulempe for Norske Skog, Saugbrugs på 60-80 millioner kroner i året og er så alvorlig at det i Dagens Næringsliv 27.2. ble truet med nedleggelse.

Norske Skog, Saugbrugs er viktig for norsk skognæring og en hel verdikjede. Vi ønsker å utvikle verdiskaping i Norge. Skogressursen gir grunnlag for langt høyere verdiskaping i Norge og det eksporteres tømmer ut av Norge tilsvarende ca 3,5 ganger det man forbruker i Halden.

Norsk treforedlingsindustri ble kraftig redusert i årene med et særnorsk og oljedrevet kostnadsnivå. Vi har ikke råd til å miste flere bedrifter på særnorske regler som gir norsk industri en konkurranseulempe!

Norge ønsker nye/flere bein å stå på. Vi ser at oljeindustrien ikke kan bære oss inn i evigheten. Skog og verdiskaping med utgangspunkt i tømmer har lange tradisjoner og har nå store muligheter for økt innenlands verdiskaping, men da kan vi ikke årelate det industrielle miljøet vi har gjennom svake rammebetingelser.

Det grønne skifte åpner nye muligheter og skogen tåler et større uttak uten at vi kommer i konflikt med den langsiktige bærekraften.

Norske Skog, Saugbrugs er nå refinansiert og har et godt finansielt fundament for å være en av aktørene som kan realisere potensialet for ny og økt verdiskaping.

CO2-kompensasjon blir prøvesteinen på miljøstatsråd Ola Elvestuens nye image som «grønn næringsminister». I Glommen Skog krysser vi fingrene for en framtidsrettet beslutning om at Norske Skog, Saugbrugs får CO2-kompensasjon uten avkortning. Det er viktig for skog-Norge og det er viktig for Norge å signalisere at vi skal ha konkurransedyktige rammebetingelser i Norge.

Gudmund Nordtun

Adm. dir. Glommen Skog SA

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags