Når bunnlinja avgjør helsetilbudet

Av
DEL

leserinnlegg

Granheims skjebne avgjøres dessverre av et styre uten folkevalgt representasjon.

I november kom beskjeden fra Sykehuset Innlandet om at Granheim Lungesykehus skulle legges ned. Riktignok skulle det utredes først. Men målet og mandatet var allerede definert: Lungerehabilitering samlokaliseres med somatisk virksomhet på sykehuset på Lillehammer innen 1. januar 2020.

Et enstemmig formannskap i Gausdal ba på det sterkeste styret i Sykehuset Innlandet om ikke å gå videre med flytteplanene. Styret gikk videre. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe til å jobbe med utredningen. Gausdal kommune er representert i arbeidsgruppa ved ordfører Hans Oddvar Høistad. Ordføreren gjør en god jobb i gruppa og er en viktig kritisk stemme. Men når mandatet er gitt, blir også rammene små. Her ligger noe av utfordringen. Den demokratiske påvirkningsmuligheten er liten. Brukerne mener. Ansatte mener. Folkevalgte på ulike nivåer mener. Men det er styret i helseforetaket som bestemmer.

Sykehuset Innlandet skal spare penger. Det forstår vi. Vi forstår også at det er krevende for styret å komme i mål med de innsparingskravene de har. Men i et samfunnsøkonomisk perspektiv er forslaget om å legge ned Granheim Lungesykehus høyst betenkelig.

Vi som er lokalpolitikere i Gausdal er selvfølgelig opptatt av arbeidsplassene på Granheim. Det skulle bare mangle. Men vi er minst like opptatt av pasientene, og uansett hvordan det vris og vendes på, er det vanskelig å se for seg at en sykehusavdeling vil kunne gi det samme tilbudet til de lungesyke som det Granheim gjør i dag. Når spesialisthelsetjenesten bygger ned sine rehabiliteringsinstitusjoner, vil mer av ansvaret falle på kommunene. Det samme gjelder utgiftene. Samfunnsøkonomisk lønnsomt? Neppe! Til det beste for pasientene? Sannsynligvis ikke.

Ap-leder Jonas Gahr Støre besøkte Granheim fredag. Det skal han ha honnør for. Jo flere som engasjerer seg for Granheims framtid, jo bedre. Utfordringen er at vi kan involvere våre sentrale folkevalgte så mye vi vil, og det gjør vi, men så lenge vi tviholder på helseforetaksmodellen, ligger den politiske styringa hos helseministeren. Dagens helseminister, Bent Høie, har overlatt den styringa til foretaksstyrene. Det kan virke som at den sittende regjering ønsker at beslutninger om organisering og lokalisering av statlig virksomhet helst bør tas uten politisk debatt. Senterpartiet er uenige. Vi trenger åpne debatter, og vi må få sykehusene tilbake under folkevalgt styring, også i praksis.

Ildsjelene bak aksjonsgruppa for Granheim Lungesykehus legger ned en beundringsverdig innsats i kampen mot nedlegging. Vi er mange som støtter opp. La oss håpe styret lytter.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags