Nå må de andre partiene også vise at de ikke bare har det i kjeften.

- Det må bli slutt på snakk om næringsnøytralitet og  skatteletter som ikke er rettet mot den livsnødvendige omstillingen alle vet vi må få til, skriver Karin Andersen.

- Det må bli slutt på snakk om næringsnøytralitet og skatteletter som ikke er rettet mot den livsnødvendige omstillingen alle vet vi må få til, skriver Karin Andersen. Foto:

Av
DEL

Meninger 

Redde klima, skape arbeidsplasser og tjene penger.  Det er dette vi må hvis framtida skal bli så trygg som mulig. Og skal vi få det til kan vi ikke fortsette i samme spor som før.  

For et par uker siden hadde fylkesmannen i Innlandet stort møte mellom næringsliv og stortingsbenkene om satsing på bioøkonomi i Innlandet. Der gjennomgikk vi både Sintef-rapporten som heter "Gull i grønne skoger", og fikk god oppdatering fra store viktige næringsaktører som jobber med ulike deler av bioøkonomien,- altså både jord og skog.

I Hedmark og Oppland har vi  både råvarer og kompetanse innen jord og skogbruk og bioteknologi. Råvarene er fornybare, og mulighetene mange. Men det går alt for sakte med å få opp en mer samlet satsing på nye arbeidsplasser i vårt område.

Norge må skape flere hundre tusen nye arbeidsplasser til erstatning for de som i dag er i oljenæringen, samtidig som vi skal kutte 60 prosent av klimagassutslippene innen 2030. Vi må bidra til at mange av disse arbeidsplassene havner i Innlandet.

Disse nye arbeidsplassene må være fornybare, klima og miljøvennlig, skapende og vi må  tjene penger på dem. Selv om Hedmark og Oppland har landets største landbaserte bioressurser, spisskompetente miljø innen landbruk og skog, går ikke dette av seg selv. Skal potensialet for næring, arbeidsplasser og inntekter utløses, trengs en stor statlig satsing og nye virkemidler. Skjer ikke det ,havner arbeidsplassene  andre steder og i utlande,t basert på våre råvarer. Det haster, for mange aktører i utlandet ser potensialet.

Mitt spørsmål til regjeringen er; - er dere klar over dette?  Og klare til å være med på denne nødvendige satsingen for klima, industri og arbeid i Hedmark og Oppland?

SV utfordrer Regjeringa med debatt i Stortinget 9. mai, til å bli med på en egen satsing med skatteendringer, forskningsmidler, kompetanseutvikling og utdanning. Og ikke minst; statlig risikoavlastning for den industrien og de næringsaktørene som skal være med på dette.

Alle partier sier og sa på møtet at de er enige om behovet for nye tiltak for å få dette i gang. Da kan ikke alt bare fortsette i samme spor.

Nå har vi i SV tatt dette opp mange ganger, så nå må de andre partiene også vise at de ikke bare har det i kjeften.

Det må bli slutt på snakk om næringsnøytralitet og uprioriterte skatteletter som ikke er målrettet mot å få til den livsnødvendige omstillingen alle vet vi må få til.

Oljenæringa har fått milliarder i risikoavlastning i mange år. Det må vi slutte med. Vi må vri den statlige risiko-avlastningen over til fornybare og miljøvennlig næringssatsinger. Vi må vri hele skattesystemet fra å favorisere eiendom, petroleum og finans, til å favorisere ny, grønn industri. Det er ansvarlig klimapolitikk og god næringspolitikk og det vil gi arbeidsplasser i Innlandet.

La oss se hva Norge har gjort i andre situasjoner der situasjonen var alvorlig. Ingen større endringer i norsk økonomi har skjedd uten større politiske grep og aktiv politisk styring av industrialiseringen. Slik var det med utviklingen av velferdsstaten i etterkrigstiden og utviklingen av norsk oljeindustri. Dette var enorme politisk suksesser, vi kan alle være enige i det. Så la oss komme i gang.

Det haster, for klimaet er i rask endring, folk trenger arbeid, næringslivet må tjene penger og gjør vi det ikke sjøl, gjør noen andre det.

 

 

Karin Andersen, stortingsrepr. (SV), Hedmark

Leder i kommunal og forvaltningskomiteen

Stortingsrepresentant SV

Hedmark

Karin Andersen

Stortingsrepr. (SV), Hedmark,
Leder for Stortingets kommunal- og forvaltningskomite

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags