På jobb for en grønn framtid

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Leserinnlegg
Klimautfordringen er en av vår tids største utfordringer. I årene som kommer skal vi kutte klimagassutslippene. Samtidig må vi sikre finansiering av fremtidig velferd og skape vekst og arbeidsplasser.
Hvilken rolle kan norske bedrifter spille for å løse utfordringene og bidra til en bedre fremtid? Hvordan sikrer vi lønnsomme arbeidsplasser og videre vekst i Norge?

Norge har et godt utgangspunkt på veien mot lavutslippssamfunnet. Det handler om naturgitte forutsetninger, og vår kunnskap og kompetanse til å utnytte mulighetene.
Evnen til å utvikle og ta i bruk ny teknologi og kommersialisere innovasjoner danner grunnlag for fremtidig verdiskaping og reduserte klimagassutslipp. Det vil også kunne gi norske bedrifter økt konkurransekraft.

Men hva skal kjennetegne produkter og tjenester fra norske bedrifter fremover?

Vellykkede bedrifter skaper arbeidsplasser og nye løsninger for et mer bærekraftig samfunn. Vi må heie frem de gode løsningene og de som skaper dem.

På NHOs årskonferanse 2017 skal vi diskutere hva som skal til for at Norge og norske bedrifter kan være konkurransedyktige i en bærekraftig fremtid. Vi vil vise hvordan utfordringene ikke trenger å begrense bedrifters mulighet til verdiskaping og vekst, men snarere det motsatte.

Innlandet har allerede flere bedrifter som har kommet langt med å finne løsninger for en grønn fremtid. TINE Meierier, Nortura, Norfolier Greentec AS, Glasitt AS og Hunton er noen eksempler.

TINE Meierier i Brumunddal har redusert CO2 utslippet med 2000 tonn i året med overgang til fjernvarme i 2012 og ytterligere 1000 tonn i 2015 da meieriet gikk over til å bruke bio-olje.

Nortura på Rudshøgda har som mål å være CO2 nøytrale fra 2017. All ny produksjon skal gå på damp. Dette er viktige og fremtidsrettede bidrag.

Norfolier Greentec AS i Folldal er Nordens ledende gjenvinner av plastfolieavfall og landets største produsent av avfallssekker. Bedriften satser tungt på resirkulering. Resirkuleringen innebærer at man lager et lukket kretsløp for plastråstoff, dermed hindrer man råvaren fra å havne på avfallshaugen. Det gir 80 prosent mindre bruk av energi og 90 prosent reduksjon CO2-utslipp, sammenliknet med bruk av ny plast.

Glasitt AS
er en bedrift i Skjåk som produserer og selger Glasopor skumglass til det norsk bygg- og anleggsmarkedet. Glasopor skumglass produseres av resirkulert emballasjeglass samlet inn fra norsk husholdninger. For å redusere klimagassutslipp og samtidig redusere energibruken, har bedriften nå besluttet å konvertere alle ovner fra gass til elektrisitet. Skjåk har beliggenhet midt i et vannkraftområde, så her konverteres "kortreist energi".

Hunton
på Gjøvik har fokus på energi, og har etablert langtidsprogrammer med ENOVA. Siden 2010 er energiforbruket redusert med 16 prosent. All energi Hunton benytter er ren energi fra vannkraft. I 2013 opprettet Hunton en miljøstasjon på Gjøvik for bedre å kunne sortere avfallet, og sorterer i dag 80 prosent av avfallet. Hunton har besluttet å flytte produksjon av trefiberisolasjon fra Polen til Gjøvik. Fabrikken vil bygges i Hunndalen, og være klar for produksjon i 2018. Fabrikken vil bruke opp til 70.000 m3 granflis per år og vil skape 40-60 nye arbeidsplasser. All granflis vil komme fra Innlandet.

Klimautfordringen tilsier at vi i løpet av en drøy generasjon må fjerne utslipp av klimagasser i alle verdikjeder og næringer. På kort og mellomlang sikt vil norsk naturgass være et viktig bidrag til Europas klimaambisjoner, både som kan levere energi når det er vindstille og solen ikke skinner på kontinentet, og som erstatning for kull. På lengre sikt må utslippsfri energi som elektrisitet og hydrogen fases inn og erstatte sluttbruk av fossil energi overalt hvor det er mulig.

Et sentralt spørsmål er om Norge er rigget for en bærekraftig fremtid? Klarer vi å utnytte mulighetene og løse utfordringene som ligger foran oss? Vil vi være endringsdyktige? Jeg tror det. Gjennom NHOs årskonferanse skal vi vise frem løsninger og bedrifter som allerede er i gang med å skape morgendagenes bærekraftige næringsliv. Næringslivet vil, og kan, jobbe for en grønn framtid.

Åge Skinstad

Regiondirektør NHO Innlandet

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags