"Vi satser stort, og på en hest! Ingen kappløp har sikker gevinst."

"I en økonomi hvor biomasse og fornybar energi erstatter fossilt materiale, kan det bli en relativ overflod av energi og råstoff. "

"I en økonomi hvor biomasse og fornybar energi erstatter fossilt materiale, kan det bli en relativ overflod av energi og råstoff. " Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

debatt 

FNs klimadiplomati er et kappløp med tiden. Vi må kutte kraftig i forbruket av fossilt materiale og hurtig legge om til bærekraftige industri- og energisystem, skal de verste klimascenarioene unngås. Det blir neppe enkelt, men ikke umulig, og må slett ikke føre til tragedie og ubehagelige knapphetssamfunn.

Tvert om! I en økonomi hvor biomasse og fornybar energi erstatter fossilt materiale, kan det bli en relativ overflod av energi og råstoff. Omleggingen blir spesielt krevende for en petroleumsøkonomi som Norge, men åpner for uante muligheter for menneskeheten. Tenker vi nytt om energi og råstoff åpnes det også for uante muligheter på Østlandet! Det meste av norsk biomasse står i Østlandsskogene. Hedmark og Oppland har stort jordbruk og god industri.

Energi tar mange former. Sollyset er den fremste. Olje og gass er sollys fotosyntesen fanget til biomasse for millioner av siden. I dag etterlikner vi fotosyntesen i solcelle-systemer og gjør lys om til elektrisitet uten omveier om biomasse, vær eller vind. Elektrisitet tatt rett fra sollyset er en energiform vi kommer til å bruke stadig mer. Kilden er utømmelig og kommer tilbake nesten hver dag.

Vann, lys og CO2 blir under atmosfæriske forhold til biomasse. Fotosyntesen er klodens eget system for karbon fangst og lagring, og biomasse naturens eget «batteri». Biomasse produseres på alle kontinent og i alle hav. Vi kan produsere stadig mer etter behov. Fossilt CO2 kan også brukes. CO2 er ingen gift, karbon ikke farlig. Tvert om, uten karbon intet liv.

Fornybar energi og biomasse er grunnlag for ny verdiskaping og nye produksjonslinjer. EU og våre nordiske naboland vil erstatte fossilt materiale og i stedet basere industri- og energisystem på atmosfærisk karbon. Denne utviklingen går fort. Dermed krympes våre eksportmarked for olje. Våre eksportmarked vil kunne endres fortere, enn vi klarer å tømme våre oljereserver.

Norgeshistoriens største totalisatorspill er et kappløp med tiden for å få «verdiene fra bakken til banken». Ifølge SSB skal det investeres 160 milliarder kroner på sokkelen bare i 2018. Vi satser stort, og på en hest! Ingen kappløp har sikker gevinst. Oljemarkedene alene er omskiftelige. Økende teknologisk (alternativ energiformer og bærere) og politisk risiko (forurensningsansvar og klimatiltak) kommer i tillegg.

Kanskje var det en tanke å sette av en ettøring – fastlandsøringen – i et gitt forhold til vår satsing på olje og gass? Fastlandsøring skal gå til ny fastlandsindustri. Det er Østlandets biomasse og en god fastlandsindustri vi skal leve av i fremtiden. Skulle det hele gå overstyr og oljesatsingen lede til tap, bidro fastlandsøringen til alternativ verdiskaping og sysselsetting, og sikret en fortsatt inntektsstrøm til staten.

Werner Christie,

Hamar

Jon Bingen,

Fredrikstad

Bjørn Iversen,

Vestre Toten

Aud Hove,

Skjåk

Yngve Sætre,

Elverum

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags