Nå er det viktig med en god og balansert plan for bruken av Gropmarka

Av

Det er gryende oppmerksomhet omkring menneskenes herjinger med naturen.

DEL

leserinnleggDe mest observante begynner å se at dette ikke kan fortsette. Men dessverre er det få politikere som tar det på alvor. Egoismen og griskheten blant de godt voksne gjør at vi ikke er villige til å se konsekvensene for våre etterkommere.

Sjusjøen og galskap

Svendstad fra Frp skildret i GD 22.6.19 Sjusjøen som et vintereldorado og eksempel på eventyrlig utvikling. Han ser det selvfølgelig ut fra kortsiktig økonomisk tenkning, slik Frp har som standard. Sjusjøen er for meg blitt et overbelastet byggefelt som er ubrukelig til friluftsaktiviteter. Det var tidligere et flott naturområde. Hyttehysteriet er også omtalt i GD 26.6.19.

Gropmarka. Et fint og bynært naturområde

I stedet for å kritisere Ringsaker kommune, har jeg gleden å kunne skryte av Lillehammer!

Fjellområdene i Lillehammer er i stor grad tatt vare på. Man har også greid å stå imot presset fra late hytteeiere om brøyting av veger, og har bevart vegtraseene for bruk til skiløyper om vinteren.

Gropmarka er et enestående fint naturområde til bruk både sommer og vinter. Det har vært flere innlegg i GD i det siste om å ta vare på Gropmarka. Fåberg og Lillehammer historielag viet store deler av sin årbok nr. 35 til allsidig omtale av Gropmarka. I kommuneplanarbeidet på begynnelsen av 2000-tallet var det lagt opp til å arbeide videre med en markaplan for Gropmarka. Dette ville også innebære etablering av en markagrense på linje med det som Oslo fikk for Nordmarka på 1980-tallet. Dessverre er ikke dette arbeidet blitt videreført.

Gropmarka har ikke vært fritatt for press fra utbyggere. Det har vært presentert planer om utbygging av hytter på sørsida av Grøtåshaugen, noe som også fornuftige grunneiere har vært med på å avverge gjennomføringen av. En slik utbygging ville vært ødeleggende for Gropmarka som bynært friluftsområde. Men presset på utbygging nedover fra Lande-området på Nordseter er fortsatt til stede. Dessverre er det slik at utbyggingen på Sjusjøen/Heståsen er blitt synlig i Gropmarka, særlig med lysforurensning på kveld og natt vinterstid.

Det har, særlig med støtte fra høyrepolitikere, vært arbeidet med å få til vegforbindelse mellom Nordseter og Hafjell gjennom Gropmarka. Det ville blitt en katastrofe for Gropmarka som naturområde! Jeg hadde gleden av å treffe en av grunneierne ved Storhove-bua i Balbergskaret for kort tid siden, og vi var skjønt enige om at dersom et slikt prosjekt skulle bli virkelighet, da kom vi til å være aktive medlemmer av lenkegjengen!

Nå er det viktig å komme i gang med en god og balansert plan for bruken av Gropmarka. Der er områder som fortsatt må kunne brukes til skogbruk, og det er områder som bør vernes av hensyn til naturmangfoldet. Det er helt avgjørende å få til et godt samarbeid mellom berørte parter i planprosessen. Lillehammer kommune må ta ansvar, og jeg ønsker lykke til!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags