Høyres anbud i helse- og omsorgssektoren er uklart

VALG: Venstre er for at en skal velge de løsninger som gir de gode tjenestene innen forsvarlige økonomiske rammer. Hvilke deler av helse- og omsorgssektoren som Høyre vil legge ut på anbud, er så langt uklart, skriver innsenderen.

VALG: Venstre er for at en skal velge de løsninger som gir de gode tjenestene innen forsvarlige økonomiske rammer. Hvilke deler av helse- og omsorgssektoren som Høyre vil legge ut på anbud, er så langt uklart, skriver innsenderen. Foto:

Av
DEL

Leserinnlegg
Høyre har fremmet et uspesifisert forslag om å sette deler av helse- og omsorgssektoren ut på anbud. Det er allerede i dag slik at kommunen i en viss grad benytter private tjenestetilbydere til løse enkeltstående oppgaver innen helse- og omsorgssektoren. Når Høyre forslår å legge deler av sektoren ut på anbud, er det naturlig å forstå det slik at en ønsker å bruke private tjenestetilbydere på en helt annen måte enn det har vært gjort så langt.

Hvilke deler av helse- og omsorgssektoren som Høyre vil legge ut på anbud, er så langt uklart. Dette til tross for at Høyre angir at dette ikke handler om ideologi, men om løsninger.

I Venstre er vi opptatt av å finne gode løsninger. Vi har liten tro på at det vil være lurt å legge store deler av helse- og omsorgssektoren ut på anbud. På den annen side tror vi at det også innen helse- og omsorgssektoren er slik at bruk av spesialiserte private tilbud, kan være et viktig supplement til kommunens tjenester. Dette er slik kommunen har brukt private tilbydere i dag. Et eksempel på dette er at kommunen har kjøpt dagaktivitetstilbud av gårdbrukere gjennom ordningen «Inn på tunet».

De tjenester som kommunen er forpliktet å yte sine innbyggere er sammensatte. Fra tid til annen oppstår det situasjoner hvor enkeltpersoner har krav på stor grad av særskilt tilrettelagte tjenester. Store organisasjoner, som kommuner, kan vanskelig for å løse oppgaver som krever en spesiell og særskilt tilrettelegging på en faglig god måte innen forsvarlige økonomiske rammer. Når det oppstår slike situasjoner, har det Lillehammer kommune, som de fleste andre kommune benyttet private tilbydere. Denne form for bruk av private bedrifter som et supplement til kommunens tjenester, er det ingen grunn til å slutte med.

Venstre er for at en skal velge de løsninger som gir de gode tjenestene innen forsvarlige økonomiske rammer. Det er i dag vanskelig å se hva en generell privatisering av større deler av helse- og omsorgssektoren skulle medføre av besparelser eller bedring av kvalitet på tjenestene. Det er også vanskelig å se hvordan det å legge store deler av tjenestene ut på anbud skulle føre til billigere tjenester.

En skal i denne sammenheng ha for øye at det å gjennomføre store reformer som skaper usikkerhet om arbeidsplasser, tjenestenes utforming og innhold mv., i seg selv kan ha betydelige omkostninger. Dette i tillegg til at det også er kostnadskrevende å utvikle rammeverk for håndtering av denne type avtaler både ved inngåelse og i driftsfasen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags