Gå til sidens hovedinnhold

Vi trenger et heiakor for Universitetet i Innlandet!

Peer J. Svenkerud

Dekan, Handelshøgskolen Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Artikkelen er over 3 år gammel

debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I løpet av høsten 2018 vil Høgskolen i Innlandet sende inn en endelig universitetssøknad. Hvis alt går etter planen kan Innlandet få sitt eget universitet i løpet av 2019. Det vil være noe av det viktigste som har skjedd i vår region på flere tiår!

Ved Handelshøgskolen i Innlandet ser vi allerede nå den betydelige kraften sammenslåingen mellom tidligere Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark har gitt. Det nyetablerte fakultetet er av de største handelshøgskolene i Norge og har fått utvidet porteføljen sin betydelig. Nye miljøer jobber sammen og skaper betydelige synergier. Forskningsaktiviteten er svært høy og blant de beste ved handelshøgskoler i Norge. Undervisningen holder høy kvalitet og rekrutterer studenter fra hele Norge og internasjonalt. Ved å være del av et universitet kan Handelshøgskolen utvikle sine ambisjoner ytterligere. Det er bare en av grunnene til at vi er en del av heiakoret!

Ved Handelshøgskolen i Innlandet ser vi allerede nå den betydelige kraften sammenslåingen mellom tidligere Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark har gitt.

Innlandsregionen er en kompetansefattig region. Et eget universitet vil bety mye for stoltheten til regionen å tilføre ytterligere kompetanse og kraft. All erfaring viser at å være et universitet tiltrekker seg attraktiv kompetanse og gjør regionen rundt universitetet mer attraktiv. Det trenger vi i Innlandet. Ved å bli universitet vil vi kunne bygge ytterligere på de ressursene vi allerede har og å ha muligheten til bli enda bedre. Ringvirkningene for omgivelsene vil være store. I den viktige fasen vi går inn i nå for å realisere denne ambisjonen trenger vi omgivelsene med i heiakoret!

Å være et universitet vil påvirke unge mennesker, i enda større grad, til å velge å ta utdanningen sin hos oss. Erfaring fra lignende prosesser viser at arbeidskraft med høy kompetanse trekker mot områder som har et universitet. Ved å være universitet får vi anerkjennelsen av å være en internasjonal kunnskapsinstitusjon. Internasjonalt, vil det å være universitet øke attraktiviteten for akademikere og studenter, styrke institusjonens muligheter for å få forskningsmidler og ta del i internasjonale forskningsprosjekter. Universitetet i Innlandet er en enestående mulighet for å bygge en merkevare som virkelig setter Innlandet på kartet nasjonalt og internasjonalt.

Som Universitetet i Innlandet kan institusjonen i mye større grad styre sin egen portefølje. Det betyr at vi i enda større grad kan være nær omgivelsene for å tilby utdanning som omgivelsene trenger. Ved å jobbe sammen med lokalt, regionalt og nasjonalt næringsliv kan vi skille oss fra mange av de tradisjonelle universitetene ved å vise at imøtekommer omgivelsenes behov. Vi kan snu oss raskere og jobbe enda tettere på. Dette kan være en av våre særegenheter. Som universitet vil vi altså i enda større grad kunne bidra med kunnskap som løser samfunnets utfordringer og kan utvikle og fornye våre utdanninger i tett samarbeid med praksis og arbeidslivet på en måte vi ikke har kunnet gjøre tidligere. Nå trenger vi næringslivet som en del av heiagjengen!

Universitetet i Innlandet er ingen utopi. Selv om prosessen har vart lenge, og blitt ført i ulike faser, er tiden brukt godt. De to tidligere institusjonene, Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark, har gjennom målbevisst arbeid styrket den faglige og vitenskapelige kvaliteten som er nødvendig for å bli universitet. Universitetsambisjonen er innen rekkevidde, og vi er klare!