ALLEMED i idretten i Oppland

Av
DEL

leserinnlegg
På Idrettstinget i 2015 forpliktet norsk idrett seg til å redusere økonomiske barrierer for å delta i barne- og ungdomsidretten. Et viktig tiltak er bevisstgjøring om hva disse barrierene er og hvordan de enkelte organisasjonsledd kan bidra til å redusere disse. Oppland Idrettskrets forsøker å følge opp denne forpliktelsen i eget fylke.

I handlingsplanen til Oppland idrettskrets, vedtatt på kretstinget våren 2018, er det et hovedpunkt som sier «finne gode løsninger for barn og unge som har begrensede økonomiske ressurser».

Under dette punktet er det listet opp en del konkrete aktiviteter som kretsen, i samarbeid med idrettslagene, har til hensikt å gjøre noe med.

Kartlegging av brukt utstyr i klubber og blant medlemmer, utvikling av «bruktsalg» i klubbene, opprettelse av «fond» i klubbene, skaffe oversikt over stiftelser/legater/gavefond som finnes og skaffe oversikt over offentlige midler.

Ut over dette gjennomfører idretts- og særkretsene i Hedmark og Oppland et omfattende kompetansearrangement i slutten av oktober. Det er andre året «Idrettshelga Innlandet» gjennomføres og ett av hovedtemaene dette året er nettopp ressursbruk i idretten.

Idrettskretsene i Innlandet planlegger også en omfattende spørreundersøkelse overfor idrettslagene. Dette går på kostnadsnivået for å kunne delta i idrettsaktiviteter i regi av klubbene.

I sommer har Oppland Idrettskrets tatt utfordringen fra Norges idrettsforbund og blitt en del av ALLEMED-stafetten. Dette er en landsomfattende aksjon som har fokus på at alle skal kunne delta i idretten. Kretsen utfordrer derfor enkelte klubber til å ha fokus på- og bidra til dette. Målsettingen er at minst et idrettslag i alle kommuner i Oppland skal ta denne utfordringen.

Oppland Idrettskrets ønsker og forventer også at det offentlige skal bidra til at alle som ønsker skal kunne delta i idrettsaktiviteter, og at personlig økonomi ikke skal være et hinder for dette.

Svein Erik Nordhagen og Tom Svellet

Styremedlem og idrettsfaglig rådgiver

Oppland Idrettskrets

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags