Sats på Innlandsindustrien – legg Katapult til Oppland

Det er foreslått å etablere industrinære testsentre, kalt Norsk Katapult. Legg gjerne et slikt senter til Raufoss, oppfordrer NITO Oppland.

Det er foreslått å etablere industrinære testsentre, kalt Norsk Katapult. Legg gjerne et slikt senter til Raufoss, oppfordrer NITO Oppland. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

NITO Oppland har i leserinnlegg nylig stillet spørsmål til politikerne i fylket om hva de vil gjøre for å sikre at arbeidstakere får utviklet kompetansen sin. 

DEL

Leserinnlegg
Vi vet at arbeidskraften vil være Norges viktigste ressurs i årene som kommer. Det digitale skiftet med nye produksjonsprosesser og arbeidsformer krever ansatte med større breddeforståelse og hyppigere oppdatering av kunnskapen.

All videre innovasjon og næringsutvikling vil avhenge av at kritisk kompetanse tilføres jevnlig på alle nivåer i virksomhetene. Derfor må politikerne legge til rette for at bedriftene i Innlandet kan drive langsiktig kompetanseutvikling av sine ansatte.

Glenn-Erik Wold,

leder for NITO Oppland, Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

Innovasjonskapasitet og evne til teknologiadapsjon er avgjørende for å sikre industrivinnere. NITO Oppland vil understreke viktigheten av å bygge videre på gode industrisatsinger som virker, eksempelvis Raufoss-klyngen.

Deler av Innlandsindustrien har allerede tatt i bruk fremtidens teknologi basert på automatisering og digitalisering – eller Industri 4.0 som det også kalles. Vi ønsker at det satses på tiltak som utvikler vareproduksjonen videre, slik at den fortsetter å være bærekraftig både økonomisk og i forhold til det grønne skiftet.  

I regjeringens melding tidligere i år «Industrien – grønnere, smartere og mer nyskapende» er det foreslått å etablere industrinære testsentre, kalt Norsk Katapult.

Norsk Katapult vil kunne gi både små, mellomstore og større industribedrifter en konkret fysisk møteplass for innovasjon, og arbeidstakere vil få tilgang til ny relevant forskning.

Katapult har derfor potensial til å bli et ledd i satsingen på etter- og videreutdanning. NITO Oppland mener vi bør få en skikkelig Katapult i Innlandet, gjerne i Oppland.

NITO Oppland mener Katapult kan bli en flott arena for etter- og videreutdanning av ingeniører, teknologer og lærere.  Videre at Katapult vil bli et viktig testsenter for anvendt forskning og utvikling for å prøve ut nye produksjonsmetoder og -linjer.  Vi tror også Katapult kan bli en ressurs for opplæring av elever i ungdomsskole, videregående skole og fagskole. 

God fagopplæring på alle nivåer er viktig for å videreutvikle norsk industri.  God fagopplæring betinger tilstrekkelig kontakt til reelle produksjonsbedrifter og relevante yrkesfaglige oppgaver.

Vi tror Katapult kan få en katalysatoreffekt i skjæringspunktet mellom industrien og utdanningsinstitusjonene i Innlandet.  Vi lurer derfor på om politikerne i fylket vi gå inn for Katapult i Oppland?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags