Fra januar 2020 vil Oppland og Hedmark være ett fylke – Innlandet. Dette medfører at det nye fylket vil få flere voksende byer å forvalte, som Hamar, Lillehammer og Gjøvik, og den såkalte Mjøsbyen vil uten tvil ønske å befeste seg mer tydelig på nasjonalt plan. Men kjære Innlandet, glem ikke bygdene!

Vi i Oppland Bygdeungdomslag ønsker et levende Bygde-Norge, hvor ungdommen på bygda har alle muligheter og tilbud de trenger, uten å måtte flytte til en by. Fraflytting og «forgubbing» er problemer som flere kommuner og tettsteder opplever, og vi mener politikere på fylkesnivå og nasjonalt nivå er nødt til å ta disse fenomenene på alvor, før Bygde-Norge blir døende.

For å invitere ungdommen til å bli værende i bygda, må visse forutsetninger være på plass. For det første må ungdommen ha et nært skoletilbud. I dag ser vi stadig at lokale skoler legges ned, det være seg barne-, ungdoms- eller videregående skoler, til fordel for mer sentrale storskoler.

Dette medfører ofte lang reisetid for å komme til skolen, eller i verste tilfeller situasjoner hvor ungdom allerede i 16-årsalderen er nødt til å flytte hjemmefra for å gjennomføre videregående skole.

For det andre er ungdommen også avhengig av gode transporttilbud. For å kunne leve et fullverdig liv bestående av skole, jobb, fritidsaktiviteter og sosial omgang med andre på et sted med store avstander, er man nødt til å ha gode transporttilbud for å kunne delta på de ulike arenaene.

I tillegg til et nært skoletilbud og et godt transporttilbud er blant annet arbeidsmuligheter, kulturtilbud, bredbåndsdekning, servicetilbud og aktivitetsmangfold faktorer som er med på å gi bygdeungdommen muligheten til å realisere seg selv og sitt drømmeliv uten å måtte flytte til en by.

Så kjære Innlandet fylke, når du kommer i 2020 – glem for all del ikke bygdene! Glem ikke Lesja og Tynset i nord, glem ikke Vang i vest eller Trysil i øst, og glem ikke Gran og Eidskog i sør, for Bygde-Norge, bygdefolket og bygdeungdommen er verdt å ta vare på.