Innovasjon: fremtidens likestillingsvirkemiddel

Av
DEL

leserinnleggDen 8. mars marker den internasjonale kvinnedagen og i år markeres dagen med fokus på innovasjon og hvordan innovative løsninger kan fremme likestilling i samfunnet vårt. Temaet Think equal, build smart, innovate for change presiserer dersom man skal oppnå bærekraftsmålene, kreves det globale endringer. Det samme kan også sies om likestillingsfeltet. I dag er kvinner underrepresentert i vitenskaps- og teknologisektoren, særlig innen ingeniørfag, design og matematikk. Som et resultat av dette mangler nye ideer og oppfinnelser et tilstrekkelig kjønnsperspektiv.


En av tre ledere er i dag kvinner. Den kvinneligandelen av leder i offentlige sektor viser også at vi har komment langt i kampen om likestilling, men ikke langt nok. Som samfunn er det derfor viktig at man har troen på kvinner, ikke bare i Norge, men også globalt. Vi trenger nye ideer innenfor innovasjon og teknologi og da må vi ha alle med på laget.


Fortsatt har privat sektor en stor andel av ledere som er menn. Dette kan endres. Ved at man ansetter flere kvinnelige ledere som har gode og innovative ideer og kvinnelige gründere som vil skape en god og bedre framtid for neste generasjon. Kvinnelige ledere og gründere vil med sine ideer forbedre teknologien innenfor klima, landbruk, innovasjon og vitenskap, dette er verdifullt for samfunnet.


Derimot er det sagt at vi ikke bare skal ansette kvinnelige ledere eller jakte etter flere kvinnelige gründere med bakgrunn av deres kjønn. Samtidig er det viktig å poengtere at vi ikke må undervurdere kvinner når gjelder å utvikle innovative løsninger innenfor de nevnte sektorene.


Dersom man skal fortsette å redusere forskjellene i samfunnet vårt, som sikrer trygghet og at man har like rettigheter og muligheter, er likestillingsspørsmålene viktig. FNs bærekraftsmål omhandler likestilling mellom kjønnene, dette må reflekteres på hvordan likestilling er en menneskerett. Likestilling handler om å gi begge kjønn like rettigheter og muligheter til å bestemme over eget liv. Samfunnet må ikke skape en barriere for denne menneskeretten. Utdanning er et viktig innsatsområde i et likestillingsperspektiv. Dermed bør vi inkludere elementer av bærekraftsmålene i alle studietilbud ved høyere utdanning som sikrer et mer bærekraftig og jevner samfunn.


I dag forteller jenter så tidlig som i ungdomsskolealder om hvordan de blir skjelt ut, hetset og seksuelt trakassert. Dette viser at vi ennå har en lang vei å gå, når det gjelder likestillingsspørsmålene. Ingen barn skal oppleve noe sånt. Dermed er det viktig å bekjempe diskriminering allerede fra man begynner på barneskolen. Ved å vise neste generasjon at alle skal ha de samme mulighetene til å utvikle seg, vil dette bidra for et mer likestilt samfunn.


Den internasjonale kvinnedagen feirer kvinners sosiale, økonomiske, kulturelle og politiske prestasjoner. Dagen markerer også et tiltak for å akselerere kjønnsparitet. Kvinner bidrar mye til vårt samfunn, dermed til alle kvinner, gratulerer med dagen!

Mari Rolstad og William Bertin Skoglund

Mari 1. nestleder Høyres Studenter Innlandet og William leder Høyres Studenter Innlandet

Følg på: Facebook

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags