Innlandet blomstrer – men det kommer ikke gjødsel fra regjeringen

Av
DEL

leserinnlegg
Morten Ørsal Johansen påstår i Gudbrandsdal Dagningen 4. februar at Innlandet blomstrer under sittende regjering. Ja, Innlandet blomstrer, men det er ikke på grunn av regjeringen.

Går det virkelig an å påstå at det med marginalt lavere arbeidsledighet, liten økning i sysselsetting og flere nyetableringer alene er fordi regjeringen har sådd blomsterfrø? Da mener han vel ikke Distrikts-Norge regner jeg med. Og med Innlandet så mener vel ikke Ørsal Johansen kommuner som ligger i utkanten av Innlandet, som sliter med befolkningsnedgang, fraflytting og bedriftsnedleggelser.

Dagens regjering river ned det ned det de fleste i Norge har vært med å bygge opp, et Norge med solide og attraktive distrikt. Distrikts- og regionalpolitikken har vært en suksess i Norge. Når vi sammenligner den historiske utviklingen i Norge med andre land, ser vi at Norge har hatt gode levekår og arbeidsmuligheter over hele landet, og relativt små forskjeller mellom regionene. Denne situasjonen er i ferd med å snu.

Regjeringen legger ned og flytter flere institusjoner og tjenester og med dette arbeidsplasser. Dette er ikke gjødsel til blomsterenga. Ørsal Johansen sier at det er skapt mer enn 300 nye bedrifter i Innlandet siden 2013. Men har han satt seg inn i hvor mange bedrifter som har opphørt eller flyttet ut av Innlandet? Bare denne uka kan vi lese om bedriften Ring Chairtech i Moelv, som flytter til Latvia for å tjene penger, og Bring Transportløsninger AS i Lom som må nedbemanne med 37 ansatte fordi aktiviteten i Gudbrandsdalen har gått ned.

Det ikke er tvil om at alle de store strukturreformene, som regjeringen pynter på med ord som «demokratireform» og «nærreformer», har en sentraliserende kraft. Disse ender opp med færre og større enheter, som dessverre som regel ender opp i sentrale strøk. Dette er arbeidsplasser som flyttes fra distriktene.

Ørsal Johansen sier at med regjeringsplattformen skal byråkrati og skjemavelde reduseres. Dette er jo ikke noe nytt. Siden H og FrP kom til makta har de lovet denne avbyråkratiseringen, men antall byråkrater og statlige selskap vokst i de sentrale strøk som følge av deres politikk.

Innbyggerne i mange områder av Innlandet kan ikke føle seg trygge på om politi kommer hvis det er behov. Og det er ikke alle kommuner som har en politikontakt hvor de en gang hadde blitt lovet det. Regjeringens «nærpoliti» har blitt «fjernpoliti» eller ikke noe politi i det hele tatt. Det påstås at antall politifolk øker. Ja, mulig det, men det er ikke i distriktene.

Senterpartiet ønsker å opprettholde en desentralisert politidistrikt- og lensmannsstruktur for å sikre beredskap og nødvendig lokalkunnskap. Nærpolitiets lokale tilstedeværelse setter dem i stand til å forebygge og oppdage kriminalitet på et tidlig tidspunkt. Politiet må bli mer effektive uten at det går på bekostning av kvalitet og tilstedeværelse.

Nav- og skattekontorer, trafikkstasjoner, helsetilbud, domstoler og andre tjenester sentraliseres og mange mister jobbene som følge av at arbeidsplassene flyttes. Utviklingen er en trussel for hele landet fordi redusert bosetting i distriktskommunene svekker muligheten til høy verdiskaping basert på vårt ressursgrunnlag.

Senterpartiet er ikke imot reformer, men har andre løsninger og synspunkter på hvordan samfunnet kan organiseres og utvikles der folk bor. Senterpartiet tror ikke på mantraet om at sentralisering og stordrift løser alle utfordringer.

Nei, Morten Ørsal Johansen, dere kan ikke ta æren for blomstringen i distriktene, i hvert fall ikke i Innlandet. Vi står for gjødslinga sjøl.

Les også: Innlandet blomstrer med borgerlig regjering

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags