Samarbeid om arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn

Ja takk, begge deler: Språkopplæring og arbeidspraksis kombineres på tidligere Quality Hafjell, nå Scandic Hafjell.

Ja takk, begge deler: Språkopplæring og arbeidspraksis kombineres på tidligere Quality Hafjell, nå Scandic Hafjell. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

DEBATT
Å bidra til å få innvandrere i varig arbeid er en viktig del av NAVs samfunnsoppdrag. Regjeringens nasjonale inkluderingsdugnad er en positiv satsing som forsterker det NAV er godt i gang med.

I Oppland er ni prosent av befolkningen innvandrere, flest fra Polen og Litauen, Somalia og Syria. I 2015 startet 909 flyktninger og asylsøkere i det 2-årige introduksjonsprogrammet. Av dem som avsluttet programmet var 64 prosent i jobb eller utdanning året etter.

Nina Vaage

Fylkesdirektør i NAV Oppland

Nær halvparten av dem som mottar sosialstønad har innvandrerbakgrunn. Spesielt fire utfordringer gjør at deler av innvandrerbefolkningen sliter med å etablere seg varig i arbeidslivet:

Mangelfull kompetanse. Mange sliter med norskferdigheter og manglende utdanning. Tilrettelagt yrkesfaglig opplæring kan være en rask vei inn i yrkeslivet. Språkopplæring samtidig med læring av arbeidsoppgaver og fag er positivt, gjerne rettet mot en bestemt bransje eller yrke. NAV i Oppland samarbeider med fylkeskommunen om utvikling av modulbasert, fleksibel utdanning og kan bidra med virkemidler.

For sent inn. NAV må kobles på når deltakerne starter i introduksjonsprogrammet og vi må ha et mer arbeidsrettet program ved å kombinere praksis og arbeidsrettede tiltak. I tillegg må vi fange opp deltakere som står nær arbeidslivet og har etterspurt kompetanse. Det er helt nødvendig å sikre overgang fra introduksjonsprogrammet til arbeidsrettet aktivitet etter at programperioden er over.

For få arbeidsgivere er med. NAV oppfordrer flere arbeidsgivere til å ansette innvandrerne eller tilby trening på arbeidsplassen. Østlandsforskning viser til at arbeidsgivere som rekrutterer innvandrere med fluktbakgrunn ønsker å ta samfunnsansvar og vektlegge mangfold, noe som bidrar til egen virksomhets lønnsomhet.

For lite samarbeid på tvers. NAV må samarbeide med introduksjonsprogrammet, kommunale aktører, utdanningssektoren og helsevesenet. Kandidater med relevant yrkeskompetanse og høy utdanning kan være aktuelle for hurtigsporet, hvor Oppland nå har 36 aktuelle kandidater. Andre har lite eller ingen skolegang og trenger kvalifiseringshjelp. Psykiske og/eller fysiske helseutfordringer må behandles parallelt.

Vi samarbeider med partene i arbeidslivet om regjeringens nasjonale inkluderingsdugnad. NAV har kunnskap, virkemidler og støtteordninger til arbeidsgivere som vil ta imot dem som sliter på arbeidsmarkedet. Vi har flere gode eksempler på at det jobbes godt i Oppland:

  • NAV Lillehammer-Gausdal og kommunen jobber tverrfaglig gjennom Karrieresenteret og Læringssenteret etter en modell med tre ulike løp, ut fra flyktningenes utdanning og kompetanse. To NAV-veiledere jobber fast i Læringssenteret. 
  • NAV Gjøvik jobber systematisk med kartlegging av deltakerne i introduksjonsprogrammet. De har også en praksis der de plukker ut fem deltakere som får ekstra oppfølging for å intensivere rask overgang til arbeid. 
  • NAV Hadeland har gode erfaringer med egne jobbspesialister som følger opp aktuelle innvandrere mot ordinært arbeidsliv.
  • NAV Vestre Toten samarbeider med Isiflo Jobb og rekrutteringssenter i Raufoss industripark, der NAV-ansatte er arbeidsledere. To unge asylsøkere fra Syria fikk nylig fast jobb i en bedrift i industriparken mens de var i introduksjonsprogrammet. De har høyere utdanning og en kompetanse det var behov for.

Vi har fortsatt mye upløyd mark for å få bedre arbeidsinkludering av innvandrere, men eksemplene viser at det er mulig å få til mye ved å tenke nytt. Målet er at vi sammen med våre samarbeidspartnere skal jobbe for at flere innvandrere kommer i arbeid og sikrer velferdssamfunnets bærekraft framover.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags