Sosial kontroll angår oss alle

Det er fint å se jenter og gutter med ulik bakgrunn delta i fritidsaktiviteter. Likevel er det for mange- særlig jenter- som forsvinner fra slike aktiviteter. Og hva gjør vi med det?

Det er fint å se jenter og gutter med ulik bakgrunn delta i fritidsaktiviteter. Likevel er det for mange- særlig jenter- som forsvinner fra slike aktiviteter. Og hva gjør vi med det? Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

debatt

Statsministeren utfordrer oss alle til å ta del i den store integreringsdugnaden. Det er ei utfordring det er lett å gi tilslutning til. Vanskeligere er det å gi innhold til oppfordringen.

I Oppland er det mange som stiller opp for dem som kommer til landet vårt som flyktninger og asylsøkere. Kommuner har stilt opp med asylmottak og bosetting av flyktninger. Organisasjoner og enkeltmennesker bidrar til med omsorg, læring og medmenneskelig kontakt.

Det er fint å se jenter og gutter med ulik bakgrunn delta i fritidsaktiviteter. Likevel er det for mange- særlig jenter- som forsvinner fra slike aktiviteter. Og hva gjør vi med det? Tenker at sånn er det?

Rigmor Aasrud

Stortiingsrepresentant (Ap), Oppland

Har vi nok kunnskap om hva det skyldes? Filmen «Hva vil de andre si?» og de skamløse jentenes modige fortellinger om hva de utsettes for, ga meg aha-opplevelser.

Mange av disse ungdommer velger ikke bort aktiviteter av de samme grunner som norskfødte ungdommer. De utsettes for sosial kontroll og fysisk og psykisk æresvold. Det står i veien for å kunne leve frie liv. Jenter er særlig utsatt. De skjermes fra å vokse opp i åpne og frie omgivelser, de får ikke delta slik andre jenter gjør.

Gutter opplever større frihet enn jenter, men også gutter blir utsatt for en storfamilie som planlegger hvem de skal gifte seg med, at de må vokte søstres ære og lett kan ende opp med et reaksjonært syn på jenter og kvinner.

For at retten til å leve frie liv uten sosial kontroll og æresvold skal gjelde for alle, må vi stoppe represaliene som settes inn mot ungdommene. Gutter og jenter utsettes for grov fysisk og psykisk vold fordi de ikke innordner seg sosial kontroll. Som samfunn har vi en plikt til å hjelpe disse barna. Skolen, barnehagen, barnevernet, kommuner, fylkeskommuner og Nav. De frivillige, ja vi må lære mer om dette alle sammen. 

Press er mer enn innesperring og frihetsberøvelse. Det er fysisk vold eller trusler om vold, drap og drapsforsøk, bortføring og tilbakeholdelse i et annet land. En konsekvens av å ikke innordne seg betyr slutt på all kontakt med familien.

Når kvinner som vil frigjøre seg fra arrangerte ekteskap får skilsmisse etter norske lover, får de likevel ofte problemer med at de religiøse ekteskapene i moskeene ikke blir opphevet. Det er uakseptabelt. Reglene for religiøse ekteskap må være i samsvar med norsk lov på punkter som flerkoneri, ekteskap med mindreårige, og det må utredes sanksjoner mot trossamfunn som ikke aksepterer dette. På samme måte kan vi ikke akseptere at noen sier nei til tilbudt arbeid gjennom NAV på grunn av religiøse skikker og tradisjoner.

Når vi vil bekjempe sosial kontroll og æresvold er det grunnleggende å sørge for at gutter og jenter opplever likestilling og like rettigheter fra barnsbein av. Vi må vise at det gjelder på alle områder der samfunnet kan gripe inn og ta ansvar. Hvem gjør det i lokalsamfunnet? Sier ifra at det ikke er uakseptabelt   og tar samtalen med de det gjelder. Det bør være temaer i kommunestyrene, organisasjoner og rundt middagsbordene i hele Oppland.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags