Språk, demokrati og rosemaling

- Resultatet av manglende oppfølging av utdannede/ressurssterke flyktninger, er tap av nyttige ressurser for Norge, skriver Yasser Shams Aly og Ida-Sofie Solberg Stryken. (Illustrasjonsfoto)

- Resultatet av manglende oppfølging av utdannede/ressurssterke flyktninger, er tap av nyttige ressurser for Norge, skriver Yasser Shams Aly og Ida-Sofie Solberg Stryken. (Illustrasjonsfoto) Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

leserinnlegg
Rektor ved Lillehammer Læringssenter (LLS), John Amundsen, rosemaler standhaftig LLS i GD 28. november. To ganger den siste uka har han uttalt seg om skolens opplæringstilbud, men han har dessverre ikke benyttet anledningen til å svare på Yasser Shams Alys kritikk, spørsmål og forslag i GD 24. november. Vi ber om hans svar på punktene i dette brevet. Vi oppfordrer også kommuneadministrasjonen og politikerne til å lese, og gjerne svare.

LLS tilbyr praksis til lavt utdannede og uutdannede flyktninger. Hvis dette har en positiv effekt for dem det gjelder, er det veldig bra. Spørsmålet er fortsatt: Hva med resten – lærere, leger, journalister, ingeniører og andre? Det er forståelig at det er vanskelig å skaffe relevant arbeidspraksis for mange av disse. Må det bety at det eneste de kan tilbys er to år på en stol? Kanskje det er bedre med praksis for språkets og integreringens skyld, enn ingen praksis i det hele tatt?

Det kan bare kalles sløsing med menneskelige, og på sikt økonomiske, ressurser, når alt utdannede, motiverte folk ser i to år er klasserommets fire vegger. De tilbys heller ikke nødvendige læremidler, som bøker, lyd-cd-er, nettressurser eller språklab. Den første læreboka er riktignok gratis (og 2 måneder forsinket), men de resterende bøkene, samt nettressurser og lyd-cd-er, må studentene betale for selv. Språktrening får de ikke. Det er mange elever pr. lærer, og LLS har kun invitert noen få frivillige inn i undervisningen. Kan du bekrefte denne informasjonen, Amundsen? Dersom elever ikke kan tilbys praksis, må i det minste klasseromsundervisningen være effektiv og av høy kvalitet. Dersom elever ikke kan tilbys praksis, må i det minste klasseromsundervisningen være effektiv og av høy kvalitet.

Vi forstår at LLS har et stramt budsjett. Hva gjør LLS selv for å signalisere overfor politikere og kommuneadministrasjon at ressursmangelen er så prekær at bare et fåtall kan få tilstrekkelig oppfølging? Neste spørsmål er om ressursene kan brukes på en annen og mer kreativ måte. Vi nevnte frivilligheten. Er det svært krevende å organisere samarbeid med flere frivillige som kan bidra i språktrening og andre aktiviteter?

Lillehammer har et bredt og aktivt organisasjonsliv. LLS har ikke organisert et elevråd for sine elever. Dermed går elevene glipp av essensiell kunnskap om norsk demokrati og organisasjonsfrihet. LLS kunne i starten av hvert skoleår brukt organiseringen av et elevråd som en unik mulighet til å ta opp en rekke emner som er viktige for å forstå det norske samfunnet. Byens ulike organisasjoner, også andre skolers elev- og studentråd, kunne vært trukket inn i undervisningen.

Et annet aspekt er selvsagt at elevene ikke har noe organ der de kan ta opp saker som angår undervisning og velferd ved skolen. Det skal ikke stikkes under en stol at mange av elevene kommer fra kulturer og land der dét å heve stemmen og uttale seg, er uhørt eller direkte livsfarlig. Dette må læres her i Norge.

Resultatet av manglende oppfølging av utdannede/ressurssterke flyktninger, er tap av nyttige ressurser for Norge, tap av selvfølelse og framtidstro for flyktningene, mistro til det norske samfunnet, og i verste fall depresjon og andre helsemessige utfordringer. Vi håper LLS, Lillehammer kommune og våre folkevalgte tar denne risikoen på alvor, og gjør en felles innsats for å få LLS ut av det uføret de ser ut til å være i.

Les også: Snuoperasjon ved Læringssenteret

Les også: Egyptiske Yasser er kritisk til språkopplæringen ved Lillehammer Læringssenter

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags