InterCity må ikke spore av!

Uro: Næringsliv og akademia er bekymret for utsetteler og manglende forutsigbarhet når det gjelder utbyggingen av dobbeltspor/Inter city.Foto: Torbjørn Olsen

Uro: Næringsliv og akademia er bekymret for utsetteler og manglende forutsigbarhet når det gjelder utbyggingen av dobbeltspor/Inter city.Foto: Torbjørn Olsen

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

debatt  

Stortinget ga i juni 2017 en helt klar tidfestet bestilling om utbygging av InterCity i sitt vedtak om Nasjonal transportplan 2018- 2029. Dette vedtaket bygde på innspill fra transportetatene.

Det er med stor bekymring vi ser at Jernbanedirektoratet under ett år etterpå nå legger fram en handlingsplan der utbyggingen skyves ut i tid. Penger til planlegging mangler, og handlingsplanen inneholder heller ingen tidfestet plan for den langsiktige utbyggingen.

Dette er veldig urovekkende. Landets viktigste samferdselsprosjekt må ha forutsigbare planer. Satsing på jernbane er viktig for næringsliv, kompetanse, vekst og utvikling i Innlandet. Det er uforståelig for oss hvordan forutsetningene for utbyggingen kan ha endret seg så voldsomt på under ett år. Det er heller ikke første gangen prosjektet skyves på, først til 2030, så til 2034 og nå ytterligere to år.

Dette gir uforutsigbarhet for næringslivet i Innlandet, og medfører at det er vanskelig å planlegge for framtida. Samferdselspolitikken må prioritere næringslivets behov ved planlegging og gjennomføring. God infrastruktur er kritisk for å lykkes med verdiskaping. Utbyggingen av jernbanen er avgjørende for å få mer gods på bane. For tømmernæringen er det kritisk, og kapasiteten er allerede sprengt.

Skogen er en bærebjelke i det tverrpolitisk ønsket om å utvikle norsk bioøkonomi. Hedmark og Oppland, som de to største skogfylkene i Norge, spiller en nøkkelrolle for denne utviklingen. Uten effektiv transport er det umulig å utnytte potensialet. Derfor er det viktig å holde tempo og fart i jernbaneutbygginga.

Innlandet er Norges største hytteregion og flere kommuner har flere hytter enn boliger. Reisende fra hele verden oppsøker våre attraktive destinasjoner. Det er viktig at verdiskapingen i reiselivet er bærekraftig, og at det satses på miljøvennlig transport.

Høgskolen i Innlandet har spredt virksomhet i hele Innlandet. Det er et stort transportbehov for studenter, ansatte og samarbeidspartnere som gjester våre studiesteder. Så mye som mulig av dette transportbehovet bør tas i et effektivt og godt utbygd kollektivtilbud i regionen.

InterCity-utbyggingen er ryggraden i et slikt kollektivtilbud. Kortere reise tid til og fra Oslo-regionen og Gardermoen vil gjøre Innlandet mer tilgjengelig og attraktiv. Både høgskolen og næringslivet vil nyte godt av at det blir lettere å samarbeide med andre aktører både nasjonalt og internasjonalt innenfor næringsutvikling, utdanning og forskning.

Regjeringen må sikre tilstrekkelige planmidler slik at utbyggingen av InterCity kan gjennomføres i tråd med Stortingets vedtak. Vi trenger en konkret plan for hele utbyggingen. Hele landet tjener på at vi får en forutsigbar utbygging innen 2034.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags