Dobbeltspor fra Hamar, eller enkeltspor fra Gjøvik?

Forbindelse mellom Gjøvikbanen og Dovrebanen ved Moelv stasjon kan bli godt alternativ til dobbeltspor Hamar-Moelv, mener Jo Heringstad. Foto: Torbjørn Olsen

Forbindelse mellom Gjøvikbanen og Dovrebanen ved Moelv stasjon kan bli godt alternativ til dobbeltspor Hamar-Moelv, mener Jo Heringstad. Foto: Torbjørn Olsen

Av
DEL

leserinnlegg 

«Vi har ikke råd til flere utsettelser nå», skriver stortingsrepr. Bengt Fasteraune (Sp. Oppland), om planlegging av dobbeltspor på den lange strekningen Hamar-Lillehammer, som ennå ikke har kommet i gang.

I Nasjonal transportplan 2018–29 legges det opp til dobbeltspor bare nordover til Åkersvika like sør for byen Hamar. Dette fordi det ennå ikke er endelig avgjort om jernbanen gjennom byen Hamar fortsatt skal gå nær Mjøs-stranda, eller flyttes til ny trasé noe lenger øst. Dette må nok avklares, før planlegging videre nordover kan settes i gang.

Den eksisterende jernbanestrekningen Hamar-Brumunddal-Moelv er mye lengre enn eventuell ny strekning fra Gjøvik til Moelv, med bru over Mjøsa. Det blir neppe noen gang aktuelt å bygge en tredje bru over Mjøsa bare for jernbane, så den som nå planlegges for ny E 6 må utstyres med jernbanespor under bred kjørebane for biler, for å få forbindelse mellom Gjøvikbanen og Dovrebanen.

I Nasjonal transportplan 2018–29 er Gjøvikbanen nesten ikke nevnt. Noen har vurdert å modernisere også den, med start i Oslo, til dels lange tunneler for tog med høy hastighet, og strekningen Gjøvik-Moelv som det siste av et antall byggetrinn. Dette «prosjektet» ble nok vurdert som for dyrt i forhold til verdien av det, så det er «skrinlagt».

Undertegnede mener at forbindelse mellom Gjøvikbanen og Dovrebanen ved Moelv stasjon kan bli godt alternativ til dobbeltspor Hamar-Moelv, med jernbanespor «under» ny Mjøsbru, og forskyvning av godstrafikk fra østsiden til vestsiden av Mjøsa: Med få godstog mellom Hamar og Moelv, får det eksisterende jernbanesporet der kapasitet til flere persontog. Den strekningen kan avlastes ytterligere, med å la også noen persontog gå via Gjøvik i stedet for via Hamar, selv om det vil forlenge kjøretiden mellom Lillehammer og Oslo litt. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags