Tar Ringsaker jordvern på alvor?

Av
DEL

leserinnlegg
Politikerne i Ringsaker dro rundt årsskiftet i gang en intern krangel om hvem som er best/verst på jordvern i egen kommune. Ap i Ringsaker er fortørnet over opposisjonens påstander om at jordvern ikke tas på alvor i Ringsaker, samtidig som de beskylder Sp for å opptre motsetningsfullt i sin jordvernpolitikk. Det gjenstår ennå å se hvem som har rett.

Jordvernalliansen i Hedmark består av 11 ulike organisasjoner innen landbruk, miljø og fagbevegelse, som har forenet sine krefter i arbeidet for å bevare den verdifulle matjorda. Vi vil få minne om at Stortinget i 2015 vedtok en innskjerping av det nasjonale jordvernmålet som innebærer at det årlige tapet av matjord skal reduseres med en tredel innen 2020. Dette målet vil ikke nås uten at kommunene bidrar. Kommunene er i praksis de som setter norsk arealpolitikk ut i livet.

Ringsaker vedtok i 2014 sin arealplan, gjeldende til 2025. Her tillater Ringsaker kommune seg en nedbygging av fulldyrka jord på hele 1.717 dekar – et meget høyt tall i nasjonal sammenheng. Når Stortinget året etter gir pålegg om at nedbyggingen skal reduseres, mener Jordvernalliansen at det er naturlig at Ringsaker og alle andre kommuner med arealplaner fra før 2015 reviderer disse i tråd med nasjonale retningslinjer.

Ringsaker er i full gang med å realisere den jordødingen som kommunen tillot seg i 2014. Bare i de tre årene fra 2015 til 2017 er 339 dekar matjord omregulert i Ringsaker. Men alt er ennå ikke tapt. Som et bevis på at det politiske flertall i Ringsaker tar jordvern på alvor, venter vi signaler om at noen av de arealene som er avsatt til utbygging i gjeldende kommuneplan, tas ut.

Et nærliggende eksempel på en planlagt utbygging som i dagens situasjon bør legges på is, er Øverkvern i utkanten av Brumunddal. Her snakker vi om 120 dekar jord – det meste klassifisert av NIBIO som jord av aller ypperste kvalitet – som er tenkt omgjort til boligfelt. Jordvernalliansen vil oppfordre Ringsaker kommune om å regulere Øverkvern for framtidig matproduksjon, og på den måten vise at kommunen har forstått og tatt inn over seg den bekymringen Stortinget, og folk flest, har for framtidas matsikkerhet i Norge. Kommunen har nå muligheten til å sende et slik signal til grunneiere og utbyggere før disse binder seg opp i avtaler som kan være irreversible.

Dersom Ap har andre forslag til en endret jordvernpolitikk i Ringsaker, vil vi gjerne høre om det.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags