Vi registrerer at rådmannen i Lillehammer kommune ikke definerer matproduksjon som næring ...

Konflikt: - Vi registrerer at rådmannen i Lillehammer kommune ikke definerer jordbruk og dermed matproduksjon som næring, skriver faglagslederne.

Konflikt: - Vi registrerer at rådmannen i Lillehammer kommune ikke definerer jordbruk og dermed matproduksjon som næring, skriver faglagslederne.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

debatt 

Vi er kjent med at Lillehammer kommune i løpet av høsten skal behandle og etter hvert vedta forslag til arealdelen i kommuneplanen. Vi er spent på hvordan Lillehammer kommune vil ivareta Stortingets og Regjeringen føringer om jordvern og restriktiv holdning til omdisponering av dyrka mark. Vi er ikke beroliget av at Rådmannen ønsker å bruke inntil kr 400.000 for å utrede «samfunnsnytten» av å omdisponere dyrka mark til «Næring og handel»

Vi registrerer at rådmannen i Lillehammer kommune ikke definerer jordbruk og dermed matproduksjon som næring. Matproduksjon er i høyeste grad næring. Dyrkamarka i Nordre Ål, som rådmannen ønsker å få vurdert omdisponert til annen næring, er den beste jorda vi har i kommunen. Denne jorda er allerede opptatt til verdens viktigste næring – matproduksjon.

Lillehammer kommune har tilbud/tilgang på næringsarealer som ikke er i konflikt med dyrket jord og framtidig matproduksjon. I GD 29. juni ser vi at det er flere grunneiere i Hovemoen som tilbyr næringsarealer. Dette er arealer i nær tilknytning til den framtidige E6-traseen, og bør være svært interessant for en framtidsrettet utvikling av næring og attraktive områder for en del type handel. Det foregår allerede en betydelig handelsvirksomhet i samme området i dag.

I tillegg til næringsarealene i Hovemoen stiller vi spørsmål om det er slik at alle typer næring må ligge på en nord-sør akse fra sentrum til Storhove? Det er også en del næringsutvikling som verken er arealkrevende eller trenger store utearealer. Ledige næringslokaler omdisponeres nå til boliger. Her ligger det muligheter for å la hele eller deler av disse lokalene fortsette som næringsbygg.

I stedet for å forbruke penger på å utrede muligheten til å omdisponerer verdifull matjord, oppfordrer vi nå Lillehammers politikere til å tenke langsiktig. Gå inn for en bærekraftig, grønn og miljømessig utvikling der matjorda bevares til det den skal brukes til – MATPRODUKSJON!

Mulighetene er der – så da er det viljen det står på!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags