Er Norge klimavennlig?

Med veldig store vannkraftressurser har Norge nå nesten bare utslippsfri kraftproduksjon, skriber Jo Heringstad.

Med veldig store vannkraftressurser har Norge nå nesten bare utslippsfri kraftproduksjon, skriber Jo Heringstad. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

leserinnlegg 

På den globale klimakonferansen i Paris oppfattet mange Norge som et klimavennlig land, ifølge innlegg av Ida Martine Handegaard, som er leder i Oppland Natur og Ungdom. Er dette riktig, eller misforståelse?

Med veldig store vannkraftressurser har Norge nå nesten bare utslippsfri kraftproduksjon, i motsetning til nesten alle andre land: Som følge av for restriktiv Samlet Plan for vassdrag i tillegg til vern av mange vassdrag, ble det for noen år siden bygd digert gasskraftverk på Kårstø i Rogaland. Det ble heldigvis utkonkurrert av litt ny vannkraft og litt vindkraft, og blir nå demontert. Da kan nesten all naturgassen eksporteres, så den kan erstatte bruk av kull til kraftproduksjon i andre land.

Norge nevnes ofte som oljeland; men vårt største bidrag til energiforsyningen i Europa er naturgassen vi utvinner og eksporterer. I klimasammenheng er det viktig at norsk naturgass erstatter kull, så reelle kraftbehov kan dekkes med moderate i stedet for store CO2-utslipp: I Storbritannia er kullkraften langt på veg faset ut, med bruk av store mengder britisk og norsk gass til kraftproduksjon. Tyskerne har valgt å fase ut atomkraft i stedet for kullkraft, så i det landet er det fortsatt temmelig store CO2-utslipp, selv om det der er satset mye på sol- og vindkraft, i tillegg til gassimport både østfra og nordfra.

Det kan være relativt mye naturgass og relativt lite jordolje også under den norske delen av Barentshavet, som i flere andre deler av den norske kontinentalsokkelen. I så fall vil «åpning» av dette store havområdet for leteboring og deretter utvinning av olje og gass bli klart positivt i klimasammenheng. Transport av naturgass fra Barents-havet til f.eks. Tyskland vil kreve noe energi; men det er «mye å gå på», i forhold til «kortreist» kull!

Atmosfæren er verdens desidert største allmenning. Forvaltningen av den kan dessverre karakteriseres som global tragedie. Fortsatt opphoping av klimagassen CO2 i atmosfæren er uunngåelig, så lenge utslipp av avgassen CO2 er gratis eller for billig: Forsøkene på å bremse ned utslippene med kvoteordninger må karakteriseres som mislykkede.

Relativt lav oljepris er nederlag også for OPEC-landenes forsøk på å begrense utvinningen for å få høy pris. Å hevde at temmelig mye kull, olje og gass må bli liggende i undergrunnen – fordi det ikke er «plass til mer» CO2 i atmosfæren – blir vel «slag i lufta»! Det eneste som duger er stor CO2-avgift i alle land: Så stor at de kullfyrte kraftverkene blir ulønnsomme!           

 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags