Tre scenarioer for fremtiden

James Prescott surveys the damage as the remnants of Hurricane Michael move through Panama City, Fla., Wednesday, Oct. 10, 2018. He was visiting a friend and was not able to leave the street due to downed trees. (AP Photo/Gerald Herbert)

James Prescott surveys the damage as the remnants of Hurricane Michael move through Panama City, Fla., Wednesday, Oct. 10, 2018. He was visiting a friend and was not able to leave the street due to downed trees. (AP Photo/Gerald Herbert) Foto:

Av
DEL

debatt
FNs klimarapport er dyster lesing. Mye må gjøres. Med to graders temperaturøking vil jorda bli ugjenkjennelig, kanskje blir den ubeboelig. Politikere og andre som er ansvarlige for vårt ve og vell gjør for lite. De tar ikke alvoret i situasjonen innover seg. De gambler med vår fremtid. Ikke minst med våre barn og barnebarn. Gitt situasjonen vi befinner oss, skal vi skissere noen framtidsvisjoner. Fremtidsvisjoner kan være fruktbare modeller som utgangspunkt for beslutninger her og nå.

Verden 1 eller ”business as usual” verden

I Verden 1 har katastrofen inntruffet. Dersom vi skulle gi denne verden navn så ville det bli Håpløshetens verden. Det er ”business as usual” verden. Det er en verden med sult, nød og mangler. De fleste av de store byene eksisterer ikke lengre grunnet at havnivået har reist seg med flere meter. Millioner og atter millioner av mennesker er drevet inn i landet og de som ikke er i stand til å finne mat og beskyttelse fra gjentatte hetebølger blir syke. Der verden engang var beriket med årstider, er somrene nå bare økende hete. Dette har igjen ført til at svære områder som tidligere var jordbruksland er ødelagt og forørknet. Det er en verden der den siste Bengalske tiger siden lenge er utryddet og frisk luft og rent vann er sjelden vare. Det er stort sett anarki og kaos og gjenger rår. Hat og egoisme florerer. Verden 1 er altså en håpløs og meningsløs verden. Rykter vil ha det til at kannibalisme er en realitet i utsatte regioner. Verden 1 er altså et marerittets verden for den tragiske planeten som vi en gang kalte vårt hjem.

Verden 2; eller ”økofascismens verden”

Verden 2 nå er ganske annerledes. På et eller annet tidspunkt i fortiden var det noen få som innså at ”business as usual” måtte føre til en global katastrofe. Dermed ble det spillerom for ekstreme miljøaktivister. De ble ledere for en ny stat uten nasjonale grenser. Lover og regler blir introdusert og tredd ned over hodene på folk. Dette for å takle den globale oppvarmingen og havnivået som reiser seg. Verden 2 er blitt et totalitær stat. Her er null toleranse. Den verste synd man kan gjøre i verden 2 er ikke å følge pålagte regler. All type teknologi brukes for overvåking og kontroll, kamera og lytteutstyr er plassert i vanlige folks hjem, skjulte mikrofoner er overalt på offentlige plasser. Dette er en verden der staten bruker sin makt til å undertrykke og utrydde alle som ikke tenker bærekraftig. Det er en verden der terror og frykt rår og den er motivert ved tanken om å redde menneskeheten og sivilisasjonen. Svære planer lanseres for å få bukt med fødselsrater som er altfor høye. Skoler og universiteter har programmer for fremtidens «grønne borgere. Verden 2 er en verden der man søker å «redde mennesket fra det selv». Verden 2 er økofascismens verden og det er ingen utsikter til at demokrati og frihet.

Verden 3; eller økotopia

Hva med verden 3? Hva slags verden er verden 3. Verden 3 er Økotopia. I Økotopia er de fleste mennesker fornøyde. Det fins ingen mangel på rent vann og ren luft. Økosystemene er i god form. Kondoren tar til vingene i Andesfjellene og den Bengalske tigeren er fortsatt med oss. Verden 3 er en verden som styres av demokratiske spilleregler.

Naturen oppfattes som noe som har verdi i seg selv uavhengig av den nytteverdien den har for mennesket. Der det er behov for naturinngrep,  søker man så skånsomme løsninger som mulig. Naturen er blitt en partner som man konsulterer i alvorlige spørsmål som angår dens ve og vell.

For å få til dette, har det vært nødvendig å utvikle bærekraftige økonomiske systemer. Kulturell og global lovgiving er basert på økologisk og biologisk integritet og varsomhet. Kulturelt mangfold florer. I verden 3 fins det universelle verdier der menneskerettigheter og rettferdig fordeling er sentrale anliggender.

Innenfor rammen av å sikre biologisk mangfold og økologisk bærekraft søker man derfor også å sikre menneskers rett til mat og utdanning, slik at de kan leve gode liv. I verden 3 er det ingen som er overmåte rik og heller ingen egentlig fattige. Enkeltmenneskets frihet er et viktig anliggende, men tilpasses sosial rettferdighet og naturens tålegrense. I verden 3 tenker man lokalt og handler lokalt og vet at dette er en vei å gå for å sikre global bærekraft.

To dystopier og en utopi. Alle disse tre verdener er mulige verdener. De beslutninger vi tar i dag, vil bestemme vår framtid. Spørsmålet som reiser seg er hvilken verden ville du leve i? Eller hvilken verden ville du som mor og far, bestemor og bestefar at dine barn og barnebarn skulle leve i? Svaret på dette spørsmålet synes åpenbart. Det er ganske enkelt, er det ikke dvs. at dersom vi la oss til å sove i kveld og fikk velge hva slags verden vi skulle våkne til i 2095, så ville vel de fleste av oss ha valgt verden 3, at Økotopia skulle realiseres.

Trond Gansmo Jakobsen

Professor i filosofi

Høgskolen Innlandet

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags