Skolestreik for klimaet – når de voksne ikke ordner opp

- Når norske elever, som ellers regnes for å være pliktoppfyllende og prestasjonsorienterte, streiker, bør varsellampene lyse hos både politikere og voksne velgere, skriver Maud Heløe von der Lippe

- Når norske elever, som ellers regnes for å være pliktoppfyllende og prestasjonsorienterte, streiker, bør varsellampene lyse hos både politikere og voksne velgere, skriver Maud Heløe von der Lippe

Av
DEL

leserinnlegg
Fredag samles elever fra Lillehammer for å streike for klimaet. Når norske elever, som ellers regnes for å være pliktoppfyllende og prestasjonsorienterte, streiker, bør varsellampene lyse hos både politikere og voksne velgere. Det er en indikasjon på at noe er endret i elevenes holdning til klimaendringene og et viktig skritt på veien mot et grønt skifte. For hva slags framtid er det vi utdanner oss til om vi ødelegger livsgrunnlaget vårt? Det er vår generasjons framtid står på spill, og vi kan ikke pent vente på at apatiske politikere skal ta ansvar.
 

Da FN lanserte sin klimarapport i fjor, meldte de at vi er nødt til å kutte 50 prosent utslipp innen 2030 om vi skal nå målene som ble satt i Parisavtalen. Foreløpig ligger regjeringas mål på 14 prosent utslippskutt, men med den politikken som føres i dag, vil vi heller ikke nå det målet. Og om ikke dette i seg selv skulle være absurd nok, forsøker også denne regjeringa å påberope seg å selge såkalt miljøvennlig olje og dumpe gruveslam i våre fjorder som en del av et såkalt miljøtiltak. Det er mulig intensjonene er der, men for å skape endring må man øke innsatsen.

Denne regla har de fleste hørt før, og en kan nesten bli lei av den. Men faktum er at det ikke engang går noen avgjørende grense på 1,5 eller 2 grader; oppvarminga foregår hele tida. For hvert eneste tonn med CO2 vi slipper ut varmer vi opp atmosfæren, ødelegger vi havene, smelter vi polene, forsterker vi drivhuseffekten ytterligere. Derfor står vi allerede nå i en krise.

”We cannot solve a crisis without treating it as a crisis.” Dette sa seksten år gamle Greta Thunberg i en tale på FNs klimatoppmøte i fjor. Det betyr ikke at vi skal få panikk, og det betyr ikke at det ikke finnes håp. Det betyr at vi må handle øyeblikkelig. Derfor er jeg stolt over at norske elever ikke lar seg kue av skolesystemet og holder seg lydig på skolebenken, men går ut i gatene og sier ifra hva om som er rett. Og derfor oppfordrer jeg både voksne og barn, elever og lærere til å møte opp til demonstrasjon på fredag i Lillehammer.

Dette skylder vi våre medmennesker, dyr og framtidige generasjoner.

Maud Heløe von der Lippe

Elev ved Nansenskolen - Norsk Humanistisk Akademi

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags