Forsømt i årevis

Bjørgulv Noraberg mener Ap, SV, Venstre og rådmannen i årevis har forsømt utvikling av tilbudet/omsorgen for dag- og sysselsettingstilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Bjørgulv Noraberg mener Ap, SV, Venstre og rådmannen i årevis har forsømt utvikling av tilbudet/omsorgen for dag- og sysselsettingstilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Av
DEL

leserinnlegg
Rådmannen i Lillehammer har i innstilling til politisk behandling foreslått at de tilbudene som tidligere var ved Kløverbakken, deler av det som er av aktiviteter ved Marihøna, samt framtidig behov for de aktuelle tjenestene, lokaliseres til dagens Ekrom skole. Tilsynelatende utelukkende grunnet kommunens økonomi.

Det er et forslag som strider mot «alle» tilrådinger om organisering og lokalisering av de aktuelle tjenestene. Sentrale føringer og kommunens egne fagfolk/-ledere er klare på at plasseringen på Ekrom ikke er klok eller framtidsrettet. Høyre stiller seg bak de faglige rådene i saken, og vil ikke gå inn for plassering ved Ekrom skole.

Ap, SV, Venstre og rådmannen har i årevis forsømt utvikling av tilbudet/omsorgen for dag- og sysselsettingstilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne. I fare for at Kløverbakken ville bli stengt av Arbeidstilsynet, ble det i vinter gjort en «hastebeslutning» om midlertidig flytting til Familiens Hus.

Høyre (og andre partier i opposisjonen) har varslet om den begredelige situasjonen ved Kløverbakken tidligere, uten å bli hørt. Vi foreslo å avsette 10 millioner til alternativ til Kløverbakken ved budsjettbehandlingen i desember 2018, med tilsvarende reduksjon av «bevilgningen» til Terrassen fra 60 til 50 millioner. Vårt forslag ble, som alltid, nedstemt av AP og deres trosfeller (SV og Venstre) i posisjonen. De satte ikke av noen midler til alternativ til Kløverbakken, til tross for at de var varslet om situasjonen. Følgen av det er at rådmannen nå konkluderer med at vi ikke har nok midler, vårt alternative budsjett ville gitt en annen konklusjon.

Dette handler om prioriteringer, og Ap SV og Venstre har her bevisst nedprioritert svake grupper i samfunnet. Det er tilsynelatende langt mellom flotte ord om deres «varmere samfunn» og handling. Men, Arbeiderpartiet og dets varaordfører Trosholmen, som tar sikte på å bli neste ordfører, liker visst ikke debatt som handler om prioriteringer. Det må jo være konklusjonen når hun sammen med resten av posisjonen stemmer imot endringer for bedre økonomisk planlegging i kommunen.

De er såre fornøyd med å lene seg tilbake på rådmannens forslag uten selv å måtte prioritere. Regnskapet som kommunen la frem tidligere i uken var begredelig lesning, men ingen endring varsles. Trosholmen er istedet blitt Lillehammers egen tåkefyrste der hun snakker om sosiale floskler og om Tillitsreformen som løsning på problemer. Mer tillit og ansvar nedover i organisasjonen er det eneste fattige bidraget Lillehammers befolkning har mottatt fra posisjonen til å løse den økonomiske situasjonen i kommunen. Det er i beste fall grenseløst naivt.

Som folkevalgt er jeg medlem i kommunestyret, utvalg for plan og samfunnsutvikling og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rådet har gitt klart uttrykk for at en lokalisering på nåværende Ekrom skole strider mot alle nasjonale, faglige og lokale føringer og vurderinger. Rådmannens saksutredning peker klart på at alternativet med lokalisering i nåværende Nortura-bygg i Industrigata er det mest aktuelle. Men konklusjonen er likevel at Ekrom bør velges. Marginale forskjeller i økonomi tillegges mer vekt enn de faglige vurderingene. Det er ikke bra.

Til behandlingen i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 13. mai har jeg fremmet forslag hvor konklusjonen er følgende:

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne tilrår at Nortura-bygget vil valgt som framtidig lokalisering for dag- og sysselsettingstilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og støtter rådmannens innstilling, alternativ 2.

Jeg og Høyre har forhåpning om at rådet, og senere kommunestyret, vil slutte seg til samme vedtak om lokalisering.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags