Miljøbyen Lillehammer – en realitet

- Mye kan gjøres bedre, men sammenlignet med andre byer av samme størrelse har Lillehammer landets beste bybusstilbud, skriver Eirik Strand, leder for Opplandstrafikk.

- Mye kan gjøres bedre, men sammenlignet med andre byer av samme størrelse har Lillehammer landets beste bybusstilbud, skriver Eirik Strand, leder for Opplandstrafikk.

Av
DEL

leserinnlegg
Fredrik Myhren Heby skriver i et leserinnlegg at Lillehammer som miljøby er en utopi – som kan bety en virkelighetsfjern eller en ugjennomførlig idé. Som innbygger i Lillehammer mener jeg det gjennomføres mange gode tiltak for å fremme god miljøutvikling i Lillehammer.

For Opplandstrafikk, som Heby går sterk ut mot, både når det gjelder bybusstilbud og pålitelighet, så synes jeg han tar svært hardt i. Mye kan gjøres bedre, men sammenlignet med andre byer av samme størrelse har Lillehammer landets beste bybusstilbud og også tilsvarende gode passasjertall. 1 150 000 reiste med oss i Lillehammer by i 2018. 7 % av alle reiser foretas med buss, som for eksempel er nesten det dobbelt av Hamar som har 4 %. Gange, sykling og kollektiv utgjør til sammen 42 %, resten er bilreiser enten som sjåfør eller passasjer. Tallene er hentet fra kunnskapsgrunnlaget til areal- og transportstrategiprosjektet for Mjøsbyen i 2018. Personlig synes jeg at bussandelen er for lav, men det er gode tall på gange og sykling og avstandene i en liten by som Lillehammer, er ofte korte. Opplandstrafikk må forsøke å hente nye reisende fra bilen og ikke rekruttere fra gående eller syklende.

Rutetidene skal være å stole på. Påstanden med gjennomgående 15 minutters forsinkelse er veldig feil. Vi kan dokumentere at over 90 % av avgangene er i rute eller mindre enn 5 minutter forsinket. Det er kun 0,4 % som dessverre av ulike årsaker, er 15 minutter forsinket eller mer.

Opplandstrafikk skulle gjerne tilby høyere frekvens på linjene våre. Vi veit det betyr mye for folk som bruker bussen og vi arbeider for økt frekvens når trafikkpotensialet er tilstrekkelig. Det er politisk vurdering hvor mye av fylkeskommunens skatteinntekter og rammetilskudd som skal brukes på kollektivtrafikk, Opplandstrafikk sin oppgave er å sørge for en best mulig dekning av behovene i de ulike delene av vårt store fylke.

Busser med moderne motorer som bruker biodrivstoff, bidrar til veldig lave utslipp av nitrogenforbindelser og fossilt CO2-utslipp. Samtidig arbeider vi målrettet med å fylle setene med passasjerer, det er faktisk den største miljøgevinsten.

Jeg håper at dagens passasjerer gir oss konstruktive tilbakemeldinger og framsnakker tilbudet, slik at det blir grunnlag for en positiv utvikling og etterspørsel.

Les også: Miljøbyen Lillehammer – en utopi?

Eirik Strand

Leder for Opplandstrafikk

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags