Gå til sidens hovedinnhold

Da markedsstyringen kollapset

Artikkelen er over 3 år gammel

debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I det siste har vi sett noe nytt i offentlig sektor. Offentlig tjenesteyting innen tre ulike sektorer går i oppløsning samtidig: Luftambulansetjenesten i Nord-Norge, politiets bekjempelse av gjengkriminaliteten i Oslo og helsesektorens utflagging av it-tjenester. Dette er tre konkrete eksempler som viser at velferden raseres. Velferds-Norge rammes fordi helsevesenet og politiet styres på samme måte som privateide bedrifter.

Sammenbruddet i de tre ulike sektorene har ikke fått sentrale myndigheter til å innse at den markedsliberale markedstenkningen i offentlig sektor er koplet sammen – ei heller forstått som utslag av New public management.

For i Helse Nord, som eier Luftambulansetjenesten, viser både styreleder Marianne Telle og kommunikasjonssjef Anne May Knudsen til Luftambulansetjenesten og har ingen kommentar til situasjonen, ifølge nrk.no 4. mai i år. Helseministeren reiser selv til Nord-Norge for å få ambulanseflytjenesten i normal drift. Dette utløser ingen grunnleggende kritikk og endring av de rigide kravene om budsjettstyring og anbudskonkurranse.

Oslopolitiets forsøk på å få kontroll over det harde gjengmiljøet på Holmlia, går ut over polititilbudet i andre problemområder i hovedstaden, vedgår Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold, ifølge vg.no 12. juni. Politimesteren sier ressurssituasjonen er svært krevende, og at de har måttet kutte i sentrum og på vestkanten for å hamle opp med situasjonen i øst. Heller ikke i denne sektoren er det mer penger å hente.

14. juni melder nrk.no at styret i Helse Sør-Øst dropper milliardavtalen om å outsource it-systemene i helseforetaket. Det skjer etter NRKs avsløringer om at it-arbeidere i blant annet Malaysia og India hadde tilgang til norske pasientdata. Stortingspolitikere og flere forbund kritiserer helsetoppene for inkompetanse, millionsløsing og hodeløs utflagging. Kritikken kommer etter at Helse Sør-Øst skroter avtalen om å flagge ut it-systemene i helseforetaket.

Men ingen stiller på noe tidspunkt spørsmålstegn ved den retningen vår offentlige forvaltning har tatt. I Danmark og i Sverige er kritikken mot New public management derimot blitt omfattende og konkret. Ukemagasinet Mandagmorgen.dk skriver i 2017 dette om debatten i Danmark. Magasinet refererer til Knud Aarup, tidligere toppembetsmann i det danske innenriksdepartementet og blant annet rådgiver for Schlüter-regjeringen. Aarup treffer en usevandlig hard og dramatisk konklusjon:

”Velfærdssamfundet er inde i en dødsspiral. Det fungerer ikke længere godt nok. Situationen er mere alvorlig end de fleste har indset og det indtryk, som politikerne tegner. Der hersker en slags velfærdsillusion. Vi siger, at velfærdssamfundet fungerer, og vi er rigtig glade for det. Men vi ser ikke de træk, som går i den helt anden retning. Nu ved vi, at NPM ikke har ført til en bedre og billigere offentlig sektor, men til en situation, som er lidt dårligere og lidt dyrere. I forhold til Danmark og de nordiske lande ligger NPM’s filosofiske og især ontologiske (teoretiske) udgangspunkt meget langt fra det, som har formet de nordiske velfærdssamfund: troen på fællesskab og fælles løsninger gennem den offentlige sektor; en meget høj grad af økonomisk lighed i samfundet og en lav magtdistance; samt en stor gensidig tillid mellem mennesker og til samfundets institutioner.»

I Norge er tausheten øredøvende. Det er på høy tid å spørre: Hvorfor oppstår det ingen offentlig debatt om sammenhengen mellom New public management og sammenbruddet i luftambulansetjenesten i Nord-Norge, i bekjempelsen av gjengkriminaliteten i Oslo og helsesektorens utflagging av it-tjenester?

Når skal man også i Norge innse at Velferds-Norge ikke kan drives på samme måte som privateide bedrifter?