Gå til sidens hovedinnhold

Nedleggelse av åpne fengsler i Norge

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Regjeringen har i statsbudsjettet foreslått å legge ned flere åpne fengsler i Norge. Er det så lurt? De åpne fengslene er i stor grad den siste stopp før de innsatte skal ut i samfunnet igjen.

Politiet i Oslo henlegger godt og vel 55 000 saker på litt over ett år. Det er mye selv om det er noen saker som kan skalles av temmelig fort. Der man nesten ikke har opplysninger så forstås det at sakene henlegges. Likevel er det mange saker som er henlagt som har kjent gjerningsperson, godt over 3000. Disse sakene er henlagt på grunn av problemer med kapasiteten.

Hvor mange saker som er henlagt i andre politidistrikt er ikke godt å si, men noen er det. Hva gjør det med følelsen av rettssikkerhet blant folk? Skal folket bli skadelidende fordi politiet ikke har kapasitet? Det er ikke den riktige veien å gå. Virkeligheten har blitt verre for politiet etter at politireformen trådte i kraft.

Flere justisministre har sagt at saker med kjent gjerningsperson ikke skal henlegges, det er hovedregelen. Likevel blir det gjort. De sakene som henlegges med kjent gjerningsperson skjer innenfor narkotikaforbrytelser, økonomi og vinningskriminalitet, i tillegg er det over 300 voldssaker. Det er ikke riktig og ille for dem som rammes. Tilliten til politiet i befolkningen blir mindre og mindre etter som sakene blir henlagt, politiet greier ikke å levere tillit og trygghet, samt oppklare saker. Det føles som et åpenbart tillitsbrudd.

Politijuristene har fortalt om store bunker ubehandlede straffesaker, de ligger hos politiet. Disse sakene skal behandles og mange av disse vil ende med tiltale og dom. Disse sakene og de sakene som også blir henlagt med kjent gjerningsperson, vil utløse mange flere fengselsplasser enn det som er tilgjengelig i dag. Regjeringens utregning om overkapasitet holder ikke.

Et annet argument for nedleggelse av fengsler er soning med fotlenke (EK, elektronisk kontroll). For dem som kan sone med fotlenke er det et alternativ som er bra, men det er for mange som ikke kan det. Ved for eksempel Bruvoll i Hedmark, så er det 90 prosent som ikke kan sone med lenke. Det er også et krav til at man kan sone med EK, man må ha en dom med straff på 4 måneder. Så regjeringen tar feil hvis den tror at så mange flere kan sone med fotlenke i framtida. Det er vel ikke tilrådelig å la dem som er dømt for sedelighet få sone med lenke, eller de dømte med familievold i nære relasjoner.

Det er ingen grunn til å legge ned fengsler og domstoler i Norge, det er for mange saker som skulle vært gjennom domstolene og fått sin dom, i stedet for at det henlegges og saker ligger hos politiet for behandling. Så hvordan kan en statssekretær i Justisdepartementet si at Norge har 250 plasser for mye? Det er et regnestykke som ikke samsvarer med fakta.

De som sitter innelåst i 23 timer i døgnet og som er ferdigsonet er for det meste tikkende bomber i samfunnet. Da er det bedre å ha et godt soningsinnhold, som alle, både innsatte og ansatte trives med.

Ved Bruvoll i Hedmark har de noe som heter «miljøgruppa». De er ute i all slags vær og vind, de pilker på isen om vinteren, fisker fra båt i sommerhalvåret, de setter opp gapahuker til forskjellige lag og foreninger. De er på orrhaneleik om våren og slår gress til eldre og mye annet.

De steker fisken de fisker på bålet og de har med annen mat som stekes på bålet. Det er ingen som har rømt fra denne gruppa enda. Dette er et eksempel på godt soningsinnhold, og vil føre de innsatte inn på et bedre spor. Selv om alle ikke holder seg unna kriminalitet, så gjør noen det, og samfunnet er spart for midler. De får seg jobb og betaler skatt.

I Sverige har de nå begynt å bygge opp igjen fengsler. De la ned flere fengsler, men nå får de en dyr oppbygging. Skal Norge gjøre samme feilen?