Hva skolen skal hete ble avgjort for 114 år siden

Aksjon: Det er gjennomført en underskeiftsaksjon for å få endret den nye skolens navn til Kringsjå.Foto: Torbjørn Olsen

Aksjon: Det er gjennomført en underskeiftsaksjon for å få endret den nye skolens navn til Kringsjå.Foto: Torbjørn Olsen

Av
DEL

leserinnlegg 

Det var tidligere skolesjef Stefan Frich som ga navnet til den nye skolen på Kringsjå. Kringsjå var en plass som skulle gi vidsyn. Skolen fikk flere og flere elver og bygninger, og nå, 114 år etter, bygges det helt nye lokaler. Undervegs i Kringsjå skolekrets sin historie, fikk vi Ekrom skole på 1970-tallet. Da ble Kringsjå skolekrets delt i to. Nå har kommunen i praksis vedtatt å slå sammen Ekrom og Kringsjå igjen, slik som det var for 40 år siden. Altså ikke noe nytt. Det hevdes at også Kringsjå skole er nedlagt, men det kan kun være en med en historieløs agenda som kan mene det. Skolen ligger fremdeles på området som i fire generasjoner har hett Kringsjå.

Spørsmålet i dag er om skolen skal hete Kringsjå eller Nordre Ål. Det blir hevdet at Ekrom-elevene ikke vil føle seg velkommen på Kringsjå med det navnet. Det ligger i selve navnet Kringsjå at det er inkluderende, og elever fra området rundt Ekrom gard har sågar tidligere gått på Kringsjå. Det blir også hevdet at Kringsjå er et gammeldags navn som Solgløtt og liknende, fra tiden rundt 1900, og at det liksom ikke hører hjemme i 2019. Lang historie kan umulig skade den pedagogiske virksomheten. Yale og Harvard er eksempler på det.

Les også: Her overleveres 850 underskrifter – nå håper de at storskolen får navnet Kringsjå

Når politikere og administrasjonen har klart å forbigå engasjementet til en hel bydel, skylder de oss å høre på fornuft. Aksjonskomiteen har skaffet nok underskrifter til det. Det skal ikke gå an å bare fjerne et kulturhistorisk navn som har vært knyttet til bydelen i 114 år. Navnet Nordre Ål blir aldri borte. Det må ei heller Kringsjånavnet, skolen er institusjonen som har gitt opphav til den videre bruken av navnet. Alle de gjenværende Kringsjånavnene: Kringsjåtunet, Kringsjå Skolemusikk, Kringsjåvegen osv., vil bli meningsløse uten selve skolen som har gitt grunnlag til de andre navnene i lokalmiljøet vårt.

Selv om jeg er født i Lillehammer kommune kaller jeg meg for Ålværing og jeg er stolt av det.

Ål betyr en fure eller stripe i terrenget, og viser til moreneryggene som ligger på tvers i terrenget. Den gangen Ål fikk sitt navn, i førkristen tid, var det kun de to ålene fra Mesna og nordover som var bebodd, det vi i dag kaller Nordre Ål. Søre Ål kom med nydyrking av gårder på 13-1600-tallet.

Opprinnelig var Ål en av tre småherreder i Fåberg med egen annekskirke. Nederste Ålen er der Lillehammer ble etablert fra 1827 og Ål annekskirke lå. Øverste Ålen var fra Stampa og nordover. De siste 150 år har flere og flere garder og områder blitt utviklet og det kan være vanskelig å vite opprinnelsen. Elevene som bor i bydelen Nordre Ål sogner til både Hammartun, Kringsjå og Ekrom skoler pr. i dag. Er Nordre Ål-navnet inkluderende for de elevene som går på Kringsjå, men som bor i bydelene Øverbygda og deler av Nybu?

Skolene i Norge er relativt nye i historisk sammenheng. Fra 1739 var det Omgangsskole i Norge, der læreren gikk fra gard til gard og elevene pugget bibelkunnskap.

Fra 1860 fikk vi Almueskole overalt der det var 30 elever. Allmueskolen gikk fort over til Folkeskole med fast tilholdssted og i Fåberg fikk vi raskt flere rodeskoler, som leide seg inn på garder. På grunn av at befolkningsutviklingen var negativ i forbindelse med utvandring fram til ny vekst rundt 1900, ble det ikke behov for en ny barneskole i Nordre Ål før Øvre Smestad gard ga grunn til ny skole i hjørnet på sin eiendom i 1905.

Fra før lå Folkeskolen i Nordre Ål på Kurud gard. Skolemannen Stefan Frich ga navnet til Kringsjå. Han var leder av Fåberg skolestyre – en visjonær skolemann som i 1873–1903 drev en friskole i konkurranse til den offentlige Folkeskolen. Han drev en skole uten pensum, straff og eksamen. Etter dette ble Stefan Frich kjent som språkmann, og folkehøgskoleforkjemper.

Jeg og de fleste andre i mitt lokalmiljø har det til felles at vi har gått på Kringsjå skole. Det gir tilhørighet og identitet. Samme hva politikere og kommuneadministrasjon finner på, kan man ikke vedta å fjerne navn og identitet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags