Nå må ledelsen i Sykehuset Innlandet slutte å gå bak ryggen på folket og snakke sant

Av
DEL

leserinnlegg
Nyansatte divisjonsdirektør Benedicte Thoresen har stukket hode sitt fram i media og skrevet leserinnlegg i GD. Jeg syntes hun fører folket bak lyset ved å fremstille at det er faglig godt nok tilbud til ungdommer i Oppland fylke med 50 % redusering av døgnplasser. Det som provoserer mest, er at ledelsen i psykiske helsevern offentlig begrunner sitt nedtak i døgnplasser med Kongsvingers 10 % frafall av befolkningsgrunnlaget er grunnen.

Forstå det de som kan, men tilbudet til barn og unge i Oppland blir i realiteten redusert med 40 % mer en det som er utgangspunktet. Si det heller som det er – det er sparing til storsykehus på Mjøsa, omlegging til andre "effektive" metoder å behandle barn og ungdommer med å skyve ansvaret på kommunene, som i leserinnlegg har sagt at de ikke har kompetansen og ressursene til kunne ta hånd om de ungdommene som nå blir bortprioritert.

Ja, ledelsen skal ha rett i at de tilbyr faglig godt nok tilbud- men da til klart færre. De ungdommene som nå vil bli prioritert og bli gitt et godt faglig tilbud, er ungdommer som krever masse tid på stabilisering og trygging. Da blir det mange ungdommer som kommuner og BUP poliklinikker før har henvist til døgnplass som blir sittende hjemme uten at det er alltid snakk om liv og helse der og da, men på sikt kanskje blir mer destruktive når de ikke blir deltakende i skole eller annet dagtilbud. Ledelsen må gjerne svare på om disse også ikke fortjener et tilbud av døgn i spesialisthelsetjenesten. 

Vi som jobber nærmest ungdommene og kjenner ungdommen føler ikke bli hørt. Har vi i det hele tatt blitt tatt med inn en faglig drøfting av vedtaket om nedleggelse av døgnplasser? Nei, det begrunnes bare med økonomiske argumenter. Da vil kanskje faglige innspill bli truende for omstillingen. Men at ledelsen først våkner når politikere rasler med sabelen, er en fallitterklæring for faglighet i denne saken.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags