Kultur er limet mellom mennesker

Foto:

Av
DEL

leserinnleggDet er lov til, og ikke minst viktig, å være stolte av alt vi får til i Lillehammer.

Telemarksforskning la nylig fram Norsk kulturindeks for 2018 hvor Lillehammer kom på en gledelig tredjeplass. Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge det totale kulturbildet og bruken av kultur innenfor kommunen som geografisk område. Rapporten måler aktivitet og hva slags kulturtilbud innbyggerne i kommunen opplever, blant annet antall på museumsbesøk, antall kunstnere i kommunen, antall kinobesøk og konserter.

Vi har mye å være stolte av i kulturbyen Lillehammer. Maihaugen, Lillehammer Kunstmuseum og kinoen er tunge aktører som trekker opp i en sånn undersøkelse, men kanskje viktigere enn disse veldrevne kulturinstitusjonene er hverdagskulturen I byen vår, det som er med å gjøre det godt å være Lillehamring!

Hvorfor er kultur så viktig?

Kultur er limet mellom mennesker, det er gode opplevelser og ikke minst, et avgjørende verktøy for å oppnå samfunnsutvikling og prosesser som former oss som mennesker. Arenaer for kunst og kulturaktivitet blir stadig viktigere møteplasser i lokalsamfunnet som gir borgerne en følelse av å høre til. Utenforskap og ensomhet er noen av våre største utfordringer, både blant unge og gamle, og deltakelse i kulturliv og frivillig aktivitet kan bidra til å føle tilhørighet og til å fylle livene våre med mening.

Kultur, idrett og frivillighet er også en av de mest effektive inkluderingsarenaene vi har. Ved å aktivt involvere nye innbyggere, skape faste møteplasser som inkluderer både barn og voksne, vil mennesker bli kjent og man vil kunne bryte ned barrierer og bidra til større forståelse mellom ulike kulturer.

De fleste kulturopplevelsene vi som mennesker har, skjer i kommunene eller det fylket man bor i. Derfor er det viktig med politiske prioriteringen for å sikre at skolekorpsene og amatørteateret har lokaler å øve i, at kinoprisene ikke blir for høye og at innbyggerne på eldresenteret får opplevelser som sikrer en innholdsrik og god hverdag.

Lillehammer har også et voksende miljø av profesjonelle kulturaktører. Disse er viktige for produksjon av kunst og opplevelser, men de er også bærebjelken i det lokale kulturlivet.

LIMPI er en ny aktør som før dette studieåret ble ønsket velkommen i kommunen vår og som er en flott tilvekst til kulturbyen Lillehammer. Her får unge musikere, låtskrivere og produsenter et studieår på Lillehammer med de beste lærerkreftene og mentorene for å ruste de til å klare seg i bransjen. Møt opp og lytt til studentenes arrangementer for å bli bedre kjent med tilveksten.

Statusen som UNESCO litteraturby er også med på å gi Lillehammer større fokus som kulturby og mange små og store arrangementer blir lagt til Lillehammer gjennom denne statusen. Kulturen bringer oss ut i verden og verden kommer til oss.

Der noen av partiene I regjering ønsker å kutte kraftig i kulturbudsjettet fordi de mener at kultur er et luksusgode, er vi i Arbeiderpartiet på banen for å ta vare på kulturlivet blant annet med de punktene som er nevnt over som gode argumenter.

Det er ingen politisk oppgave å avgjøre hva som er gode kulturuttrykk for eksempel gjennom offentlig støtte, men vi i Arbeiderpartiet mener det er viktig å legge til rette for at midlene kommer flest mulig til gode og at det offentlige sørger for at både den profesjonelle kulturen og amatørkulturen har gode vilkår for at utvikling kan skje. og at barn, unge, voksne og eldre har en arena hvor de kan høre til. 

Vivian Haverstadløkken og Merethe Kjellberg

Lillehammer Arbeiderparti

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags