Lillehammer, kulturkommunen!

Teater, kunst og musikk kan stimulere barn og unges utforskertrang, skaperglede og engasjement, gjennom kreative handlingsrom innenfor gitte rammer, skriver Johannes Wahl Gran (MDG).

Teater, kunst og musikk kan stimulere barn og unges utforskertrang, skaperglede og engasjement, gjennom kreative handlingsrom innenfor gitte rammer, skriver Johannes Wahl Gran (MDG). Foto:

Av
DEL

leserinnlegg
Kultursjef Olav Brostrup Müller har bidratt til at Lillehammer er den tredje beste kulturkommunen i Norge. Lite står i veien for at vi får en offisiell 1. plass. Dette er musikk i våre ører, fornuft i vårt hode og et perspektiv for våre hjerter.


Kulturlivet i byen fyller mange funksjoner i samfunnet, og sektoren er en viktig arena for å motvirke utenforskap og ensomhet, samtidig som det bidrar til mer inkludering og bedre psykisk helse. Teater, kunst og musikk kan stimulere barn og unges utforskertrang, skaperglede og engasjement, gjennom kreative handlingsrom innenfor gitte rammer.


Lillehammer kommer til kort når det gjelder scenekunst, danse- og teaterforestillinger. Ifølge kulturindeksen ser vi ut til å ha færre oppsetninger og publikummere per innbyggere enn både Ål, Røros og landet for øvrig. Derfor er det gledelig at Lillehammer Sentrum Drift gjør noen kloke grep og lager en kulturell julekalender i adventstiden. Hver dag i hele desember blir det gratis å oppleve kultur i byen. Dette er berikende og framsynt. Særlig når foreninger stiller opp. Da vil tanter, bestemødre og foreldre møte opp og lage enda mer liv i sentrum.


Rådmannen er en annen god støttespiller mot gullmedaljen. I framlegget for ny driftsmodell for Kulturhuset Banken og Lillehammer kulturskole (fra møte i Fagutvalg for oppvekst, utdanning og kultur, 22.11.2018, planen skal rulleres), slenger “Team kultursjef, kommunalsjef og Rådmannen”, på en brakke-anordning i bakgården til Kulturhuset Banken. Installasjonen vil avlaste Banken, og er foreslått som gjenbruk, fordi:


“Ved å sørge for at paviljongene får et lengre liv i kommunens tjeneste, oppnår man i tillegg en gunstig miljøeffekt. “ (Næss og Olsen i saksfremlegg)


Miljøpartiet De Grønne har lagt fram et alternativt statsbudsjett som styrker Kultur-Norge med over en halv milliard. 

Blant annet ved momskompensasjon til frivillige, støtte til lokale øvingslokaler, mer penger til stipender, styrke det frie kunstfeltet, musikere, scenekunst og det visuelle kunstfeltet. Penger som kan gi Lillehammer en kulturell vitamininnsprøytning, om det blir vedtatt på Stortinget.


Skal vi nå toppen må vi satse på, og legge enda mer til rette for de unge. Kulturlivet må sees på som annen infrastruktur, og vi som politikere må tilrettelegge for at Lillehammer blir en hovedfartsåre. Nå er Lillehammerbudsjettet for 2019 ute på høring. Er du også interessert i kulturlivet, så bør du sende inn høringssvar eller kontakte en lokalpolitiker.


Johannes Wahl Gran,

Miljøpartiet De Grønne Lillehammer

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags