Et referat fra et halvt 8. mars møte på Otta, og hvorfor jeg gikk før det var ferdig

Av
DEL

LeserbrevÅrets kvinnedag, 8. mars er over. Noen av parolene fra de ulike arrangementene i Norge har vært:


Forsvar selvbestemt abort – Fjern nemndene!

Vi vil ikke føde for Erna!

Kvinnehelse er folkehelse – bort med mannen som norm

Vi krever hele faste stillinger!

Hele lønna-halve makta! Knus patriarkatet!

Samtidig, her jeg bor, i Sel kommune i Nord-Gudbrandsdalen ble nærmeste kvinnedagsarrangement holdt på Otta hotell. Temaet var kvinner og økonomi, et viktig tema, som absolutt er relevant for 8. mars sitt historiske bakteppe og betydning. Av invitasjonen på Facebook kan jeg lese følgende:

"Fredag 8. mars feirer vi kvinnedagen med besøk av Magne Gundersen. Han er forbrukerøkonom hos Sparebank 1, men er nok for mange bedre kjent som en av økonomene på "Luksusfellen" på TV3.

Magne Gundersen vil snakke om Kvinner og økonomi med undertitlene: "Trygg hverdagsøkonomi og smarte valg" og "Ta kontroll over pengene dine".

Ivar Teigum vil snakke om Mali Paulsdatter fra Erlandstuen, "Et særdeles flinkt fruentimmer fra Sel". Konferansier for kvelden er Kåre Simenstad, KRF i Sel. Underholdning ved Astri Einarsen og Vibeke Søe Horsberg.

Les også:  Kvinnedagen på Otta: Tre menn skal snakke, kvinnene skal underholde. – Jeg trodde vi hadde kommet lenger i 2019 

Arrangementet er et samarbeid mellom Sparebank 1 Gudbrandsdalen, Sel Arbeiderparti, Sel KRF, Sel Høyre, Sel og Heidal Senterparti, Sel SV, LO Midt- og Nord-Gudbrandsdal, Sel Nei til EU, Fagforbundet i Sel, Norske Kvinners Sanitetsforening i Sel, Kvinnegruppa på Otta og Sel bibliotek"

Ja vel, her har vi en invitasjon til et arrangement på kvinnedagen, der kun menn er representert som talere. Det har allerede vært adressert i mediene gjennom artikkelen av Einar Almehagen med tittelen "Kvinnedagen på Otta: Tre menn skal snakke, kvinnene skal underholde – Jeg trodde vi hadde kommet lenger i 2019", publisert på GD nett 25. februar. Så kan man tenke, det er jo bare å ikke dra dit, hvis du har en motforestilling mot arrangementets oppbygging og innhold. Jeg gikk på arrangementet for å finne ut hva det kom til å inneholde, og for å i beste fall få mine fordommer avkreftet. Gå dit, bli positivt overrasket tenkte jeg.

Arrangementet starter med en innledning. Bakgrunnen for valget av tema "Kvinner og økonomi", forklares ved at 8. mars komiteen har diskutert hvordan kvinner generelt tjener mindre enn menn, jobber mer deltid og dermed får mindre pensjon. Konklusjonen til gruppa er at kvinner må lære seg å disponere pengene sine bedre, fordi de har mindre. Mitt første røde flagg heises: Jeg er der for å fortelles hvordan jeg skal bruke pengene mine bedre, fordi jeg må forvente og godta at jeg ikke kan tjene like mye som menn.

Hele arrangementet er basert på en underkastelse, vi erkjenner og innfinner oss med det faktum at slik er det bare, kvinner tjener mindre enn menn, derfor må vi ha litt rådgivning i hvordan vi skal få mest mulig ut av det lille vi har. Det er som et slags anti-8. mars utgangspunkt for å snakke om kvinner og økonomi.

Foredraget starter. Magne Gundersen er forbrukerøkonom og har god erfaring i rydde i folks personlige økonomi. Han er også opptatt av statistikk og innleder foredraget sitt med at kvinner generelt er bedre betalere enn menn, ja han går så langt som å si at mannen faktisk er det største problemet i økonomien, da han statistisk misligholder økonomiske forhold mest. Mitt andre røde flagg heises: Hvorfor er da dette foredraget lagt til 8. mars og et kvinnelig publikum? Eller for å si det på en annen måte: er ikke dette et tema løsrevet fra 8. mars konteksten?

Så kommer turen til å samlivet, hvordan lever man sammen? Det er ifølge foredragsholder veldig viktig å skrive en samboerkontrakt, kvinnen kommer nemlig ifølge statistikken dårligst ut av det ved samlivsbrudd enn menn. Ja vel, tenker jeg, skal vi nå diskutere hvorfor det er slik? Hvilke mekanismer gjør at kvinnen kommer dårligere ut? Det skal vi ikke prate om, vi går heller videre til en enda tryggere form for samliv: Det beste er å gifte seg, da er alt i ordnede forhold og du løper minst økonomisk risiko ved et samlivsbrudd. Mitt tredje røde flagg heises. Det er som om noen fra en fjern fortid forteller meg at det viktigste er å få gifta seg, da er du trygg.

Pensjonssystemet gås igjennom, med grafer og billedliggjøring av typen: pengesekker som blir større jo mer penger du putter i dem, som hentet fra en lærebok i matematikk fra barnetrinnet. Rådet til kvinnen er også: stå i arbeid litt lenger, slik at du kan spare mer pensjon for å kompensere for en lavere lønn i arbeidslivet. Mitt fjerde røde flagg heises. Kvinnen må altså bøte på sin lavere lønn igjennom et helt arbeidsliv ved å jobbe enda litt til.

Dette etterfølges av følgende tips: Start å spar tidlig, da blir det mer penger. Det er også viktig å huske å spare i eget navn, du må for all del ikke spare i mannens navn. Mitt femte, sjette og sjuende røde flagg heises. Ja, det er et godt tips, det er jo så lett å glemme at man er et eget individ så fort man har giftet seg inn i økonomisk trygghet.

Og hvordan skal man da klare å spare? Jo, du må sette opp et budsjett. Gundersen forklarer at det er en oversikt over inntekter og utgifter og at du ved å vite dette får en bedre oversikt over økonomien din. Og ikke minst: du må følge budsjettet, hvis ikke har det ingen effekt. Vi får kjennskap til at det finnes en budsjettkalkulator på nett, og man kan også google ordet: privatbudsjett, der finnes det mange gode eksempler. Og synes tilhørerne at dette kanskje er litt gresk? Så er det faktisk noe vi er nødt til å sette oss inn i. Vi må huske at økonomien i hjemmet ikke er et "One-man-show‟ men også noe kvinnen må engasjere seg i. To hoder tenker tross alt bedre enn et. Jeg er tom for flagg.

Les også: 

Siste tema på privatøkonomens agenda er handlevaner. Gode sådan. Vi starter med handlelista: skriv alltid handleliste og ikke minst: handle bare det som står på lista. Hele foredraget rundes av med at det kanskje er aller lurest å sende mannen i butikken, han er som kjent ikke glad i å handle og vil derfor være rask, ikke gjøre impulskjøp og best av alt: Da betaler jo han! Og de siste bevingede ord: Det er jo ikke inntekten din som gjør at du er blakk.

I pausen drikker jeg en kopp kaffe. Hva har jeg nettopp vært vitne til? Økonomisk mansplaining, arrangert på kvinnedagen i regi av store deler av kommunen sitt organisasjonsmiljø? Jeg mener, tanken er ok, eller? Magne Gundersen er jo en god økonom, dyktig foredragsholder og jeg vil anta at mange av poengene i foredraget kanskje var ment som humoristiske virkemidler. Han er en mann som kan privatøkonomi og igjennom Luksusfellen på tv har han hjulpet mange. Men det er jo allikevel et stort gap mellom hans rolle i et slikt program og hva som er et betimelig innhold ved et 8. mars arrangement.

Jeg er ikke uenig i noen av hans råd, men det er sammenhengen de presenteres i som er problematisk. Og hvordan kan ingen av dem som har vært med på å lage dette arrangementet sett det? Lista over arrangører er lang, og inneholder samtlige politiske parti i Sel kommune. Er det virkelig slik at ingen har oppdaget problemet? At både tema, vinklingen av tema, valg av talere og innhold i foredraget er som en slags antitese til hele 8. mars sin betydning og formål? Hvis så er tilfelle er det veldig urovekkende. Er det slik at dette 8. mars arrangementet er representabelt for hvordan vi vil ha det i hverdagslivet vårt, med tanke på likeverd mellom kjønnene? Kan vi være bekjent av å ha Norges kanskje eneste antifeministiske 8. mars arrangement?

Etter pausen starter et foredrag ved Ivar Teigum om Mali Paulsdatter fra Selsverket på midten av 1800-tallet. Historien er skrevet av Øyvind Steinvik. Altså, en historie om en kvinne, skrevet av en mann, framført av en mann. Teigum forteller om hvordan Mali som niåring så prinsen av Danmark på Selsverket og hvordan dette var en begivenhet hun aldri kom til å glemme. Ved dette tidspunktet gikk jeg. Jeg hadde fått nok. Hva som skjedde senere på dette arrangementet vet jeg ikke, kan hende det endte med gode diskusjoner etter foredragene, det er i alle fall lov til å håpe på det.

Hannah Rosvoll

Kunstner og gardbruker

Sel

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags