Bonden får mindre hjelp, og møter mer kontroll

ENDRING: Småbrukarlaget mener landbrukskontorene har fått betydelig større krav om å kontrollere bøndene, og hjelpe dem mindre. For noen betyr det at de ikke får penger de kar krav på.Ill.foto

ENDRING: Småbrukarlaget mener landbrukskontorene har fått betydelig større krav om å kontrollere bøndene, og hjelpe dem mindre. For noen betyr det at de ikke får penger de kar krav på.Ill.foto

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

debatt Oppland Bonde- og Småbrukarlag (OBS) er kjent med at flere bønder har mistet store tilskudd. Dette skyldes krav om nedprioritering av service på landbrukskontorene i kommunene, krav om bruk av digitale søknadsverktøy og korte søknadsfrister. Tilbakemeldinger viser at flere har gått glipp av over kr 100 000 i tilskudd grunnet dataproblemer de selv ikke kan lastes for.

Disse sakene er ikke ferdig behandlet, men krever betydelig merarbeid både for bøndene det gjelder, og ansatte ved de aktuelle landbrukskontorene.

Vi er kjent med at det på enkelte landbrukskontorer er til dels stor frustrasjon blant ansatte. I tillegg har vi mottatt flere henvendelser fra medlemmer/bønder som ikke får den hjelpen de etterlyser og trenger.

Informasjonen OBS har fått tilsier at landbrukskontorene har fått betydelig større krav om å kontrollere bøndene, og hjelpe dem mindre. Dette beskrives av ansatte ved landbrukskontor som kontraproduktivt, faglig utilfredsstillende og ubehagelig. Ansatte i førstelinjetjenesten oppfatter også ansatte høyere oppe i systemet som svært byråkratiske og med liten tillit til førstelinjetjenesten.

Behovet for hjelp er økende, særlig gjelder dette overgangen til digitale søknadsprosesser. Mange bønder har problemer med å mestre digital søknadsinnlevering. Disse problemene blir enda større fordi de aktuelle sidene ikke alltid fungerer, er tungvinte å bruke og i stadig endring. I tillegg strammes tidsfrister stadig inn.

OBS ser svært alvorlig på disse tilbakemeldingene. Det er en betydelig nedprioritering av service til landbruksnæringa selv om servicegraden er varierende fra kommune til kommune.

Det er uakseptabelt at bønder ikke får de tilskudd de har krav på fordi digitale systemer ikke fungerer, eller at bønder uten digital kompetanse, nedprioriteres gjennom byråkratisering og endrede arbeidsrutiner for førstelinjetjenesten på landbrukskontorer. Kommuner må ta ansvar for at søknadsprosesser er gjennomførbar for alle og at alle bønder får den hjelp og rådgivning de trenger.

Det er helt nødvendig at ansvarlige myndigheter tar grep for å rette opp i situasjonen snarest mulig, til beste for ansatte ved landbrukskontorene, og ikke minst for å sikre bonden hjelp og oppfølging når de ber om det.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags