Flertallet forkaster regjeringens forslag om økt sentralisering, liberalisering og å svekke velferdsordningene. Det er en seier for landets bønder, men det er også en seier for alle oss som liker trygg mat og vil ta hele landet i bruk.

Regjeringen foreslo at hovedformålet med landbruket skulle være en kostnadseffektiv matproduksjon. Det høres kanskje forlokkende ut, men det er all grunn til å advare. Jaget etter billigst mulig mat, kan fort bli kostbart for samfunnet med en lavere selvforsyningsgrad, mindre trygg mat og svekka distrikter. Regjeringa sier at den i større grad vil avveie inntektsmålet mot andre målsettinger. Mellom linjene kan man et dårlig skjult angrep på overføringer til landbruket.

Regjeringens angrep på kvotesystemet og markedsbalansering i kornsektoren ville uten tvil betydd en sentralisering norsk landbruk. Det ville vært svært skadelig for fylket vårt, hvor jord og skog er hjørnesteinsbedrifter i mange av våre lokalsamfunn.

Også denne gang prøver høyresida seg på å snakke om forenklinger. Hvem kan vel være mot å gjøre livet til bøndene enklere? Men sannheten er at regjeringen pakker inn den dårlige politikken sin i fine ord. Forenklinger betyr i den blåblå verden at gode velferdsordninger skal fjernes. Denne gangen gikk de til angrep på avløsertilskuddet ved ferie og fritid. Det gjør neppe livet til den hardtarbeidende bonden enklere å få enda mindre fritid. Det eneste vi må fjerne for å gi bonden et enklere liv er regjeringa.

Heldigvis avviser flertallet høyresidas angrep på en av våre viktigste næringer. Vi slår fast at dyre- og folkehelse henger sammen med struktur, og vil ha et spredt og desentralisert husdyrhold over hele landet. Men det er altså ikke første gang stortingsflertallet setter foten ned for høyresidas blinde tro på avreguleringer og markedstenkning. Mange har brukt mye tid og krefter på å stoppe regjeringens forslag også tidligere, og gjennom snart fire år har landbruksministeren i realiteten vært satt under Stortingets administrasjon.

Men til tross for at Stortinget gang på gang har satt ned foten mot regjeringas liberalistiske politikk, tar regjeringspartiene veldig ofte på seg æren for alt som går bra i næringa. I realiteten skryter de av en politikk Stortinget har tvunget de til å føre. Og samtidig er det liten tvil om at det er helt andre faktorer enn regjeringa sin innsats som har ført til gode resultater. Det har vært to gode kornår og bøndene har også hatt god nytte av den lave renta. En god drift av Tine har ført til at store overskudd har gått tilbake til melkebøndene. Og det er en god balanse, takket være næringa selv som er markedsregulator. Men andre ord er høyresida bra frekke når de tar på seg æren for gode resultater, når det er næringa selv om fortjener den æren.

Norsk matproduksjon er en suksess. Næringa har vist en imponerende omstillingsevne og effektivisering. Det produseres trygg og god mat av ypperste kvalitet og det skapes arbeidsplasser og verdiskapning i hele vårt langstrakte land. Til tross for dette, vil regjeringen gjøre store endringer, de går til kamp mot landbrukets organisasjoner og bruker jordbruksoppgjørene til å foreslå kutt i tiltak og overføringer.