Lesja bygger seg til fant – de eldre nedprioriteres!

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

leserinnlegg 
Det er grunnleggende ting jeg har lært og som jeg har lært videre til mine barn – det er respekt for eldre, respekt for penger, respekt for makt, tillit og ansvar man måtte bli tildelt av andre også selv om man noen ganger må si noe som ikke er så populært – og ikke minst at det er ingen skam å snu; tvert imot skal man snu når man ser at det er det eneste riktige å gjøre!

I 2016 vedtok kommunestyret i Lesja mot Høyres stemmer å bygge nytt sjukeheim med integrert nytt helsehus til 55 mill. kr uten å se det i sammenheng med økonomiplanen og dermed andre behov kommunen har på ressursbruk og uten å ville ta inn over seg behovet for omsorgsboliger – fremtidens eldrebølge og ny helseteknologi gjør at eldre både kan og skal klare seg lenger utenfor institusjon. Omsorgsboliger er løsningen – derfor støttes disse med 45 % statsstøtte – og de eldre i Lesja har gjort alt de kunne for å bli hørt i deres ønske om å prioritere bygging av disse. Helsepersonellets ønsker er nå satt foran de eldres!

Da økonomiplanen 2018–22 skulle vedtas desember 2017 var det med en lånegjeld på 82 % for 2018 økende til 120 % i 2021 – en kommune skal ikke ha mer enn maks 60 % i lånegjeld. Lesja Høyre foreslo derfor at «økonomiplanen tas opp til ny vurdering innen første kvartal av 2018 med tanke på en vurdering av behovet for omsorgsboliger og en eventuell fremskynding av disse. Eldrerådet inviteres til formannskap og kommunestyre for informasjon om ønsker og behov, og involveres også i prosessen rundt planlegging og prosjektering av omsorgsboliger». Dette ble enstemmig vedtatt!

«Dette er omkamp» og «man må respektere når man har tapt en sak» hører jeg. Å vedta en økonomiplan inneholdende tidenes investering der vi med åpne øyne går mot en svimlende lånegjeld – uten å ha sagt ett eneste ord om hvordan vi skal finne inndekning og ikke minst hvordan vi skal få råd til omsorgsboliger og når – det er i beste fall kunnskapsløst, i verste fall totalt uansvarlig. Jeg har respekt for politiske vedtak dersom man tar sitt politikeransvar på alvor og gjør det som politikk handler om, å prioritere. «Jeg er sikker på vi kan selge noen kommunale bygg…..jeg er sikker på det finnes mange løsninger….» er ikke en måte å ytre seg i politikken. Vær ærlig på hva som skal prioriteres ned. Eiendomsskatt i Lesja kommune har man indirekte vedtatt nå. Hva ellers har man tenkt seg? Kutte ut alle ikke-lovpålagte kommunale tjenester og stillinger? Endre skole- og eldrestrukturen i kommunen – skal Lesjaskog skole og/eller Eldres legges ned? Skal gang- og sykkelveiprosjektet utsettes enda en gang på ubestemt tid?

Mitt poeng er: Fortell hvor man skal ta pengene fra – det er dette som er å være ansvarlig politiker! Administrasjonen har stått til rådighet for alle i kommunestyret for beregninger av ulike tiltak. Man må slutte å tro at «det ordner seg nok».

Vi søker ny rådmann – en egnet kandidat til denne stillingen vil se på Lesja kommunes økonomi og nylige økonomivedtak – hvis ikke ville vedkommende ikke være egnet som rådmann. Hva svarer vi når vi blir spurt hvordan vi har tenkt å komme oss ut av den økonomiske krise vi har satt kommunen i?

At vi behandlet sjukeheim/helsehus/omsorgsboliger enda en gang uten å se det i økonomiplansammenheng er svært beklagelig – vedtaket fra desember 2017 var jo nettopp at vi skulle ha saken opp så vi ser de økonomiske konsekvenser. Det fritar imidlertid ikke politikerne for ansvar – rådmann og økonomisjef var krystallklare på at vi ikke har råd til det vedtak vi nå gjorde. Da er en soleklar forventning at de politikere som gikk for dette også stiller opp ved kommunevalget neste år – og ser innbyggerne, fritidsinnbyggerne og næringsaktørene i øynene når konsekvensene av vedtaket kommunestyret gjorde nå, åpenbarer seg. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags