Lesja og den lammende unnfallenheten!

Det vakre Lesja-dalføret

Det vakre Lesja-dalføret Foto:

Av
DEL

Leserbrev
Kommunestyret i Lesja hadde 13. juni oppe sak om strukturendring. Vedtaket vi gjorde i 2017 med investering på 110 mill. kr kommunalt lån til ny sjukeheim og eget helsehus – uten å samtidig finne inndekning har fått forventede konsekvenser. Jeg har vært sint mange ganger siste året fordi lokaldemokratiet og selvråderetten som jeg ivrig forsvarer, har spilt fallitt. Og enda mer provoserende er det at toppolitikere forsøker å fraskrive seg ansvar og skylde på regjering, inntar offerrollen og beklager seg over å bli stilt til ansvar for noe man vitterlig har gått i spissen for å få vedtatt – stikk imot administrasjonens innstendige formaninger om at man ikke hadde råd!

Kommuneloven bør endres slik at politikerne ikke kan sette seg selv og ikke minst folket sjakkmatt slik vi faktisk er nå. Torsdagens kommunestyremøte der vi skulle behandle sak om strukturendringer for innsparing av 6 mill. kr årlig på drift, viste en lammende grad av unnfallenhet i kommunestyret – realiteten er at man utsetter alt til etter valget. Ingen strukturendringer ble vedtatt, bare utredning av en rekke små enkelttiltak som ikke på noen måte får økonomien i balanse.

Lesja Høyre har aldri vært imot å investere i ny sjukeheim. Vi stemte imot å bygge dette og samtidig helsehus – samtidig som vi også trenger omsorgsboliger slik både de eldre og fagfolk sier vi trenger – uten å finne inndekning, utenom budsjett og økonomiplan. Har man ikke råd til å bygge/etablere/drifte noe alene, så må man søke samarbeid med andre om å bygge/etablere/drifte.

Eiendomsskatt er fremstilt som svaret på veien ut av all uføre. Økning med 1 promille/år til maks 4 promille får ikke de svarte skyene til å forsvinne. Lesja Høgre mener eiendomsskatt er en usosial skatt som rammer uansett betalingsevne. Vi ønsker at folk skal ha egen bolig – da er det ikke lurt å straffe huseierne med å betale skatt på hus de har kjøpt for penger de allerede har betalt skatt av en gang. Vi vil dersom det innføres eiendomsskatt ha et bunnfradrag på 1 mill. kr – dvs. man betaler ikke av første million på verditaksten – dette for å skjerme eldre, enslige og unge barnefamilier.

Vi bor i en 60 km lang bygd med 3 mil mellom våre to tjenestesentre, og ca. 45 km å reise for den som bor ytterst i bygda til det fjerneste senter. Skal vi mene noe med nærhet til tjenester for alle i bygda så er det ikke snakk om å legge ned skole eller eldresenter på Lesjaskog. Det kan ikke være automatikk i at ved en sammenslåing av det ene eller det andre, så skal Lesjaskog legges ned. Det er utviklingspotensial vest i bygda. Vi er heller ikke villige til å legge ned eller redusere eldreomsorgen på Lesjaskog. Her må vi lytte til både de eldre selv og de mange som har ytt dugnadsinnsats for å få til Eldres på Lesjaskog. Å fjerne det lille vi har igjen – barnehage, skole og eldresenter er å trekke pluggen ut av lokalsamfunnet!

"Strukturendring" betyr varig endring i lokalisering og organisering. Det kan man gjøre på ulike måter. Lesja Høyre mener en grunnleggende endring i administrasjon og politisk ledelse er der vi bør sette inn. Det er de dagligdagse tjenester som betyr noe, ikke administrative kontortjenester og andre tjenester vi trenger bare en gang iblant og som i stadig større grad digitaliseres. I forrige eierskapsmelding skrives det at vi har 45 formelle interkommunale samarbeidsavtaler, 60 med de uformelle, og flere er det blitt siden. Stadig legger vi flere tjenester sammen med nabokommunen(e) – det blir rent kunstig å være egen kommune. Ikke minst har vi ikke lenger styring på de tjenester vi har ansvar for, verken kvalitet eller økonomi. Når vi stort sett jobber sammen om nesten alle tjenester men fortsatt har to kommunehus, to administrasjoner, to kommunestyrer, to formannskap og to sett med hovedutvalg osv. osv. – da er det på tide å gjøre noe slik at det blir samsvar mellom tjenesteproduksjon og politisk-administrativ organisering.

Staten yter fortsatt incentiver ved frivillig sammenslåing. 25 millioner i engangsbeløp pluss 15 år med samme rammetilskudd som de to kommuner har til sammen i dag. Med kraftig reduserte kostnader på administrasjon og politisk nivå vil pengene kunne gå til de varme tjenester som folk trenger nær seg. De som betyr noe for folk. Hvor kommunehus og kommunegrense går, er ikke viktig – det er hvor barnehage, skole og eldreboliger er som betyr noe.

Vedtaket i torsdagens kommunestyremøte viser at politikerne fortsatt ikke har forstått alvoret og i beste fall tror at man kan fortsette på den skakkjørte kursen vi nå er og med enkle kutt à la ostehøvelprinsippet skal klare skjærene. Det eneste vi oppnår er å utsette våre innbyggere og ansatte for nye stadig kraftigere sparerunder hvert år – med den utrygghet og mangel på bostedsattraktivitet det gir – og langsomt pine fram nedlegging av primære tjenestetilbud!

I kommunestyret foreslo derfor Lesja Høyre en handlingsregel som burde være enkel å forholde seg til:
"Det skal være barnehagetilbud, skole og eldreinstitusjon med mindre enn 25 km reiseavstand for alle i Lesja kommune. Dersom økonomi i kommende valgperiode gjør at dette ikke kan oppfylles skal Lesja umiddelbart søke kommunesammenslåing".

Lesja Høyre vil ikke ha kommunesammenslåing fordi det er noe verken ene eller andre regjeringen vil ha – eller fordi vi tror det redder absolutt alle utfordringer vi har. Det handler ikke om partipolitikk eller om treer som vokser inni himmelen. Det handler om prioritering av ressurser – det er grenser for hvor små administrasjonsenheter vi kan ha, og hvor store tjenestebygg vi kan bygge alene i en kommune med under 2000 innbyggere!

Alle partier i Lesja går til valg på et program. Ikke ved noe valg tidligere har programmet vært viktigere enn nå. Folk må vite hva politikerne de stemmer på har tenkt seg å gjøre – hva de vil prioritere når de må prioritere.

Hanne Alstrup Velure

Leder av Utmarkskommunenes Sammenslutning

Følg på: Facebook

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags