Lillehammer Fotballklubb. Byens desidert største aktør hva gjelder barn, ungdom og integrering. Lørdag var det kick-off/sesongstartfest på Stampa. For et skue det var. Et mylder av barn fra ulike kulturer. Sammen i leken.

Litt sør for øvre bane ligger klubbens klubbhus. Eller hva skal man kalle det? Ikke like mye til skue får en si. Nærmest en skamplett i bybildet. En brakke på noen få kvadratmeter uten innlagt kloakk og vann. Ja, du leste riktig. Kommunen sier nemlig nei. Brakka har midlertidig brukstillatelse. Tro det den som vil.

Det er åpenbart at klubben og ikke minst byen trenger et større klubbhus. Et sted som kan være et samlingspunkt, en arena hvor barn og unge kan møtes til uformell lek, utforskning, gjensidig læring av toleranse og respekt overfor hverandre.

Selv om tilbudet av aktiviteter er stort i byen, vet vi at det er mange som ikke benytter seg av tilbudene som finnes, og ikke får deltatt på lik linje som andre. Ikke fordi de ikke har lyst men fordi de ikke finner seg til rette i de mer tradisjonelle og organiserte fritidsaktivitetene og møter ulike barrierer som hindrer deltakelse.

Et nytt klubbhus som et uformelt møtested vil bygge ned terskelen for deltakelse og bidra til å inkludere flere. Den som ikke forstår, eller ikke vil forstå betydningen av et slikt klubbhus, bør lese Miriam Olsbø sin Masteroppgave i sosialantropologi ved Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Bergen: "Idrett som arena for integrering". Tenk hvilke gevinster et slikt samlingspunkt på Stampa vil gi.

Alle vet at integrering forebygger det meste. En million investert reduserer sosialbudsjettet med det mangedobbelte. Tenk på det, ordfører Espen Johnsen, når du tenker over at din kommune med ditt partis samtykke nettopp har funnet penger til å utrede en ny OL søknad i 2030. Flere millioner kan jeg lese i GD. Dette henger virkelig ikke på greip.

Det er på tide å protestere. Nok er nok. Når skal politikere i byen våkne? Jeg håper de involverte nå kan utfordre politikerne, slik at vi kan få i gang et arbeid for å gi klubben og byen det felles møtestedet barn og unge fortjener. Og det skal ligge på Stampa. Selvfølgelig.