Kvinnekampens tid er ikke over

Kampen for kvinners rettigheter er ikke over, selv ikke i et av verdens mest likestilte land.

Kampen for kvinners rettigheter er ikke over, selv ikke i et av verdens mest likestilte land.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

leserinnlegg 

Kvinners rett til å bestemme over egen kropp er fremdeles et aktuelt politisk tema. Politikerne bestemmer faktisk hva som skal være lov og ikke, også der. Bevisstheten rundt akkurat de tingene er kanskje det eneste gode som kan komme ut av denne høstens hete abort-fokus.

Kampen for kvinners rettigheter er ikke over, selv ikke i et av verdens mest likestilte land. Vi kvinner har dog hatt nokså stor grad av rett til å bestemme over egen kropp, hva angår svangerskap og eventuelt svangerskapsavbrudd, siden abortloven ble innført. Det at loven har vært uforandret i 40 år er slett ikke noe grunnlag for å skrote deler av den, kanskje snarere et uttrykk for at den har fungert godt.

Stortinget har stor makt, over så mangt, gjennom hvordan lovverket endres. Det handler ikke nødvendigvis om prioritering av penger alltid, men også verdier. Partiene har ulike verdier, og hvem som sitter med makten har noe å si, ikke bare for hvor mye du skal betale i skatt og hvem som blir statsminister. Vi ser det godt i saken der KrF ønsker endringer i abortloven. Det er mest snakk om paragraf 2c nå, om å innskrenke utvidet tilgang til abort ved alvorlig sykdom hos fosteret, men KrF skulle aller helst ha endret grunnloven, så abort ble forbudt. Dette er ikke noe aktuelt politisk tema i Norge i øyeblikket, men det fins andre vestlige land der forbud mot abort absolutt er tema, som for eksempel USA.

Noen partier ønsker også å gi kvinner større makt over egen kropp i forbindelse med svangerskap, eventuelt svangerskapsavbrudd, og rett til å få vite mest mulig om fosteret dersom de ønsker det. Dette har fram til nå har vært et lite aktuelt tema på dagsorden. Per nå får man først mulighet til å vite noe om alvorlig sykdom, som kromosomavvik, rundt uke 18. Det fins mulighet for å påvise dette før uke 12, og unngå en senabort, men dette begrenses av bioteknologiloven – som igjen kan endres av Stortinget. Det er stor forskjell på å gjennomgå en tidlig abort, og en sen abort, både fysisk og psykisk. SV ønsker å utvide kvinners rett til selvbestemt abort til uke 16, og bedre ivaretakelse av dem som måtte trenge abort senere enn dette. SV ønsker også å gi de kvinnene som ønsker det tilgang til tidlig ultralyd.

Det å gjøre abortloven mer restriktiv vil føre til et nytt klasseskille. Et klasseskille mellom dem som har informasjon om og ressurser til å reise til utlandet for fosterdiagnostikk, eller sen abort ved alvorlig sykdom, og de som ikke har det. Det er helt uakseptabelt at egne ressurser og kunnskap om muligheter i utlandet skal avgjøre kvinners mulighet til å bestemme over egen kropp i forbindelse med svangerskap.

Politikerne bestemmer over så mangt, og mange ting som angår deg. Sett at bare de som var misfornøyd med dagens ordninger deltok i politikken, og stemte i valg? Da ville kursen raskt endres. Også det vi er fornøyd med i samfunnet må forsvares! Uansett om det nå gjelder abortloven, eller for eksempel arbeidsmiljøloven, som innskrenker arbeidsgivers styringsrett over arbeidstakerne.

Det får konsekvenser om abortloven endres. Abortnemndene må nødvendigvis forholde seg til lovverket. Det at statsministeren hevder en endring vil ha liten praktisk betydning mtp hvem som vil få tilgang til abort er lite oppløftende mtp statsministerens respekt for Stortingets makt, og lovverkets betydning.

Vi håper det aldri blir noe av forslaget om å fjerne paragraf 2c i abortloven, og vil jobbe for nettopp det. Etter mobiliseringen vi har sett tror vi heller ikke det blir noe av. Denne tautrekkingen fører til mye unødvendig uro hos mange kvinner, men kan kanskje føre til én positiv ting med tanke på bevisstgjøring. Politikerne bestemmer over mange ting som angår nettopp deg! Kanskje ser noen nye kvinner, og menn, en større verdi av å engasjere seg i partier eller interesseorganisasjoner, melde seg inn i partier eller organisasjoner som taler deres sak, eller i det minste, delta i valg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags