Tid for likelønn


Kvinner skal fortsette å stå på for likelønn. Vi skal stille krav, både til lovverk og sentrale avtaler, skriver Kaia B. Paulsen (SV).

Kvinner skal fortsette å stå på for likelønn. Vi skal stille krav, både til lovverk og sentrale avtaler, skriver Kaia B. Paulsen (SV). Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

leserinnleggIfølge SSB tjener kvinner i gjennomsnitt 87 kroner for hver 100-lapp menn tjener, uavhengig av hvorvidt man jobber heltid eller deltid. Det er provoserende at det arbeidet utføres av kvinner er mindre verdsatt enn arbeidet som utføres av menn. Tiden for å godta at damer får lavere lønn enn menn for likt arbeid er forbi.

Equal Pay Day 19. oktober var en markering av at mange at kvinner jobber i teorien jobber gratis resten av året. På Island, som er et foregangsland for likelønn, har de sin aksjonsdag for likelønn 24. oktober. Island vedtok en ny likelønnslov 1. januar i år. Den gjør det forbudt å belta menn høyere lønn enn en kvinne som har den samme jobben. Bedrifter og offentlige arbeidsplasser med minst 25 ansatte må kunne dokumentere at de gir lik lønn for likt arbeid. Brudd på loven kan bøtelegges. Loven løser ikke problemet med lønnsforskjeller mellom kvinne- og mannsdominerte yrker. Men det burde være en selvfølge at arbeidsgivere ikke diskriminerer på grunnlag av kjønn, og det ivaretar den islandske likelønnsloven. Island går foran og viser at det er mulig å ta grep for å få likelønn.

Kvinner skal fortsette å stå på for likelønn. Vi skal stille krav, både til lovverk og sentrale avtaler og når hver enkelt forhandler om sin lønn. Og vi skal ha menn med på laget, fordi lønns- og arbeidsvilkår handler om solidaritet. Det er ved å stå solidarisk sammen at kvinner har kjempet gjennom alle de små og store seirene for likestilling mellom kjønnene. Og det er ved solidaritet at både kvinner og menn i fagbevegelsen ivaretar arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår. Det er også slik at det kjønnsdelte arbeidsmarkedet vi har i dag betyr at både damer og menn velger blant et begrenset utvalg yrker. Det er ikke bra for noen at hvilket kjønn du har begrenser hvilke valgmuligheter du har i yrkeslivet.

En grunn til at de kvinnedominerte yrkene er lavere lønnet enn de mannsdominerte, er frontfagsmodellen, hvor forhandlingsresultatet for konkurranseutsatt industri danner en norm for de andre yrkesgruppene. Det må være mulig å vise forståelse for at lønnen i kvinnedominerte yrker trenger å løftes. Mange kvinner jobber i offentlig sektor. Et av flere virkemidler for å få til likelønn vil være å utvide rammene for lønnsoppgjørene i offentlig sektor ved en statlig likelønnspott. Det trengs også forpliktende likelønnsplaner i alle offentlige virksomheter.

Kampen for likelønn er en kamp for rettferdighet og anstendighet. Det krever flere ulike virkemidler å endre de strukturene som gjør at kvinner få lavere lønn enn menn. Og det krever solidaritet.

Kaia B. Paulsen

Leder, Lillehammer SV

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags